Řídící výbor MAP

Řídící výbor MAP ORP Valašské Klobouky:

 

Jméno a příjmení

Organizace

Odpovědná osoba

Četnost setkávání

Ing. Hana Plšková

MAS Ploština, z.s.

Předseda ŘV zvolený na 1. zasedání ŘV

Dle potřeby

Bc Lenka Častulíková

MAS Ploština, z.s.

Ing. Petr Machů

MAS Ploština, z.s.

Ing. Radovan Výsmek

KAP, zástupce Zlínského kraje

Mgr. Eliška Olšáková

Město Valašské Klobouky, zástupce ORP VK

Mgr. Jana Machučová

Obec Štítná nad Vláří-Popov

Vladimír Kráčalík

Obec Újezd

Mgr. Milan Mužík

ZŠ a MŠ Nedašov

Mgr. Roman Rydval

ZŠ Brumov-Bylnice

Mgr. Kateřina Šuráňová

MŠ Jestřabí

Bc. Radka Brtišová

EnviCentrum Pro Krajinu

Petra Novosadová

Zástupce rodičů

Bc. Martina Burdová

Obec Křekov

Ing. Bc. Radka Krčková

Zástupce SRP, NIDV

Petra Sudická

Zástupce školních klubů

 

1. jednání

Pozvánka na jednání ŘV

Statut

Jednací řád

Identifikace dotčené veřejnosti

Organizační struktura MAP

Zápis


2. jednání

Hlasování per-rollam - schválení aktualizace strategického rámce MAP ORP VK II

Strategický rámec MAP ORP VK II k 19.3.2020

 

3. jednání

Aktivity MAP za dobu projektu

 

4. jednání

Hlasování per-rollam - schválení aktualizace strategického rámce MAP ORP VK II, schválení dokumentu Místní akční plán ORP VK II

 

Strategický rámec MAP ORP VK II k 7.12.2020

Dokument Místní akční plán ORP VK II k 7.12.2020

 

5. jednání

Hlasování per-rollam - schválení dokumentu Seznam projektových záměrů pro PRV zpracováný pro ORP, území MAP ORP Valašské Klobouky

 

Seznam projektových záměrů pro PRV