Řídící výbor MAP

Řídící výbor MAP ORP Valašské Klobouky:

Jméno a příjmení

Organizace

Odpovědná osoba

Četnost setkávání

Bc. Lenka Častulíková

MAS Ploština, z.s.

 Předseda ŘV  Dle potřeby

Ing. Petr Machů

MAS Ploština, z.s.

Ing. Radovan Výsmek

KAP, zástupce Zlínského kraje

Mgr. Eliška Olšáková

Město Valašské Klobouky, zástupce ORP VK

Mgr. Jana Machučová

Obec Štítná nad Vláří-Popov

Vladimír Kráčalík

Obec Újezd

Mgr. Milan Mužík

ZŠ a MŠ Nedašov

Mgr. Roman Rydval

ZŠ Brumov-Bylnice

Mgr. Kateřina Šuráňová

MŠ Jestřabí

Bc. Radka Brtišová

EnviCentrum Pro Krajinu

Petra Novosadová

Zástupce rodičů

Bc. Martina Burdová

Obec Křekov

Ing. Bc. Radka Krčková

Zástupce SRP, NIDV

Petra Sudická

Zástupce školních klubů

 


1. jednání 23. 5. 2019

Pozvánka na jednání ŘV

Statut

Jednací řád

Identifikace dotčené veřejnosti

Organizační struktura MAP

Zápis 


2. jednání 19. 3. 2020

Hlasování per-rollam - schválení aktualizace strategického rámce MAP ORP VK II

Strategický rámec MAP ORP VK II k 19.3.2020

 

3. jednání 30. 10. 2020

Aktivity MAP za dobu projektu

Zápis

 

4. jednání prosinec 2020

Hlasování per-rollam - schválení aktualizace strategického rámce MAP ORP VK II, schválení dokumentu Místní akční plán ORP VK II

 

Strategický rámec MAP ORP VK II k 7.12.2020

Dokument Místní akční plán ORP VK II k 7.12.2020

 

5. jednání únor 2021

Hlasování per-rollam - schválení dokumentu Seznam projektových záměrů pro PRV zpracováný pro ORP, území MAP ORP Valašské Klobouky

 

Seznam projektových záměrů pro PRV

 

 6. jednání 10. 6. 2021

Aktivity MAP, dokumentace MAP, návrh na volbu předsedy MAP

Zápis

 

7. jednání červen 2021

Hlasování per-rollam - schválení nového předsedy ŘV, schválení Strategického rámce MAP ORP VK II do roku 2023, schválení Strategického rámce na období 2021 - 2027

 

Strategický rámec ORP VK II, který již nebudeme aktualizovat

NOVÝ Strategický rámec ORP VK II na období 2021 - 2027, verze 2.0.


8. jednání září 2021

Hlasování per-rollam - schválení nové Organizační struktury, Identifikace dotčené veřejnosti, Seznam členů pracovních skupin, Seznam členů Řídícího výboru, nositele navazujícího projektu MAP III, území pro realizaci a dopad navazujícího projektu MAP III

 

Organizační struktura

Identifikace dotčené veřejnosti 

Seznam členů pracovních skupin

Seznam členů Řídícího výboru

 

9. jednání červen 2022

Hlasování per-rollam - schválení nové Organizační struktury, Indetifikace dotčené veřejnosti, Seznam členů pracovních skupin a aktualizace Strategického rámce 2021-2027

 

Organizační struktura

Identifikace dotčené veřejnosti

Seznam členů pracovních skupin

Strategický rámec 2021-2027, verze 2.1.

 

10. jednání prosinec 2022

Hlasování per-rollam - schválení nové Organizační struktury, Indetifikace dotčené veřejnosti, Seznam členů pracovních skupin, Seznam členů Řídícího výboru, Komunikačního plánu, Finálního dokumentu MAP II a aktualizace Strategického rámce 2021-2027

 

Organizační struktura

Identifikace dotčené veřejnosti

Seznam členů pracovních skupin

Seznam členů Řídícího výboru

Komunikační plán

Finální dokument MAP II

Strategický rámec 2021-2027