6. výzva PRV


Podrobnosti o šesté výzvě MAS Ploština v rámci Programu rozvoje venkova naleznete v dokumentu Výzva - 6 - PRV.

 

Dokumenty k výzvě


Poznámka: Pro otevření formulářů Fichí použijte program Acrobat Reader. NEPOUŽÍVEJTE prohlížení v prohlížeči.

 

Ostatní dokumenty:

 

Prezentace ze semináře - 4.2.2021

 

Seznam přijatých žádostí v rámci 6. výzvy PRV: zde
Seznam vybraných/nevybraných žádostí v rámci 6. výzvy PRV: zde