5. výzva PRV


Podrobnosti o páté výzvě MAS Ploština v rámci Programu rozvoje venkova naleznete v dokumentu Výzva - 5 - PRV.

 

Dokumenty k výzvě


Poznámka: Pro otevření formulářů Fichí použijte program Acrobat Reader. NEPOUŽÍVEJTE prohlížení v prohlížeči.

 

Ostatní dokumenty:

 
Seznam přijatých žádostí v rámci 5. výzvy PRV: zde
Seznam vybraných/nevybraných žádostí v rámci 5. výzvy PRV: zde