10. výzva IROP - ukončeno

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 2. 10. 2020 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na sociální podnikání.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 2. 10. 2020.


Datum ukončení sběru žádostí je 5. 11. 2020 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 65 - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ‐ INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD