Historie MAS

Místní akční skupina Ploština byla formálně zaregistrována dne 8. 3. 2005. Partnerství mezi veřejnou, soukromou a neziskovou sférou probíhá na území regionu Ploština již několik let. Významným impulsem k dalšímu rozvoji partnerství na území Ploštiny bylo otevření programu Leader pro Českou republiku. Na základě principů programu Leader se představitelé regionu Ploština rozhodli k institucionalizaci partnerství.

 

Iniciátorem založení Místní akční skupiny, jejíž vznik byl připravován zhruba půl roku, byla především veřejná správa (obce). V tomto období proběhla řada setkání zejména starostů obcí, ale i podnikatelů a zástupců nestátního neziskového sektoru působících na území regionu Ploština. Všichni stávající aktéři jsou přesvědčeni o výhodnosti a přednostech partnerství a vzájemné spolupráce.

 

V prosinci roku 2005 podala MAS Ploština žádost na SZIF do opatření 2.1. posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (Leader+) – MAS Ploština – příprava na Leader. Projekt byl úspěšně realizován, žádost o proplacení byla podána v lednu 2007.

 

Dále v březnu roku 2006 předložila Mas svůj první záměr do programu Leader ČR - Zvýšení kvality života v mikroregionu Ploština. Tento záměr nebyl podpořen.

 

V říjnu roku 2008 byla předložena Žádost o realizaci SPL – osa 4 PRV, žádost byla schválena, Dohoda podepsána v srpnu 2009, MAS Ploština byla vybrána k financování v poslední vlně v rámci skupiny 32+.

 

Od roku 2009 do 2014 bylo z MAS Ploština vypsáno celkem 9 výzev, kdy bylo podpořeno 64 projektů. Na tyto projekty byla poskytnuta dotace přes 14,5 milionu korun.

 

Bylo realizováno několik projektů spolupráce jako je např. Pravé Valašské, Vypálené obce aneb Znáte nás?, Uplatňování principů LEADER 7 MAS ZK, Společně 2014-2020.