Evaluace SCLLD

Evaluační zpráva MAS Ploština, z.s. byla dne 24.6.2019 schválena. Vypracována byla ve spolupráci pracovníků MAS, orgánu Kontrolní a revizní komisi a focus group.

 

Cílem mid-term evaluace SCLLD MAS Ploština, z. s. je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Ploština, z. s., v programovém období 2014-2020.

 

Evaluační zpráva MAS Ploština, z.s. je k dispozici ke stažení zde.