Základní informace

Název projektu:    Místní akční plán ORP Valašské Klobouky III

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023041

Realizátor:             MAS Ploština, z.s.

Doba realizace:    1. 1. 2023 - 30. 11. 2023

Vydání PA:            15. 7. 2022

 

 

 

Program:              Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa:        Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Výše finanční podpory EU (85 %):   1 186 952,24 Kč

Výše národní finanční podpory - státní rozpočet (15 %): 209 462,16 Kč

 

 

www.facebook.com/ORPValašskéKloboukyIII 

 

Leták MAP III. 

 

http://mas.plostina.cz/uploads/Let%C3%A1k%20MAP%20III.pdf

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou únií.