4. výzva IROP

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 26. 9. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Sociální podnikání

 

Datum zahájení sběru žádostí je 26. 9. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je  4. 1. 2019 14. 2. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty

 

Výzva je navázána na výzvu  - Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD

 

 
Projekty doporučené ve výzvě MAS Ploština, z. s. – IROP – 4. výzva ‐ Sociální podnikání