Zájmové skupiny

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

 

Pro rozvoj měst a obcí

Pořadí

Název subjektu

1

Město Brumov-Bylnice

2

Obec Drnovice

3

Obec Haluzice

4

Obec Jestřabí

5

Obec Křekov

6

Obec Loučka

7

Obec Návojná

8

Obec Nedašov

9

Obec Nedašova Lhota

10

Obec Poteč

11

Obec  Štítná nad Vláří-Popov

12

Obec Tichov

13

Obec Újezd

14

Město Valašské Klobouky

15

Obec Vlachova Lhota

16

Obec Vlachovice

17

Obec Vysoké Pole

18

Obec Nedašov výstavba, s.r.o.

 

Podnikatelé a zemědělci

Pořadí

Název subjektu

1

Důbrava chemické výrobní družstvo

2

Fuks Stanislav

3

JAVORNÍK - CZ s.r.o.

4

Ovesný Petr

5

Častulík Václav

6

Prokop Pavel

7

Šeliga Pavel

8

Šimek Miroslav

9

Ing. Šomanová Lenka

10

Zemědělci Vlachovice

11

Zicha Jaroslav

12

Zlínské stavby, a.s.

13

Zvoníček František

14

Žalek Radomír

15

Mgr. Miklas Zdeněk

16

Matyáš Robert

17

Hřebčín Vlachovice s.r.o.

 Občanská sdružení a spolky

Pořadí

Název subjektu

1

HOKEJOVÝ CLUB BBSS

2

Občanské sdružení Dokopy

3

Charita Valašské Klobouky

4

"Jižní Valašsko"

5

Komunitní škola T.R.N.K.A.

6

Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách

7

Muzejní společnost Vlára

8

Myslivecké sdružení ÚJEZD

9

Orel jednota Drnovice u Valašských Klobouk

10

Sbor dobrovolných hasičů Nedašova Lhota

11

Sbor dobrovolných hasičů Štítná nad Vláří

12

Sbor dobrovolných hasičů Tichov

13

Sbor dobrovolných hasičů Vlachova Lhota

14

Sdružení přátel Vysokého Pole

15

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Újezd, okres Zlín, občanské sdružení

16

Valašský jarmek, z.s.

17

Český svaz chovatelů Základní organizace Valašské Klobouky

18

NÁRODOPISNÝ SOUBOR "ZÁVRŠAN"

19

Klub lyžařů Valašské Klobouky