Provoz a animace MAS Ploština, z.s.


Cílem projektu je zajištění efektivního fungování MAS Ploština při přípravě a realizaci SCLLD území MAS Ploština pro programové období 2014 - 2020 a s ní spojených aktivit jako například vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace strategie, animace strategie CLLD, či škol a školských zařízení apod. Cílovou skupinou jsou osoby a subjekty podílející se na naplňování strategie CLLD území MAS Ploština.

 

Strategie bude plnohodnotně realizována pouze, když budou zajištěny provozní a animační činnosti MAS Ploština. Realizací projektu bude mít MAS možnost zabezpečit komplexní činnosti související s implementací Strategie.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.