Přehled schválených projektů

1. VÝZVA 2009 MAS PLOŠTINA

 

Registrační číslo: 08/005/41100/672/000120

Výzva: 1.VÝZVA 2009 MASP

Název Fiche: FICHE 3: Historie pro budoucnost

 

Subjekt

Název projektu

Výše dotace(v Kč)

Obec Vlachovice

Nové perspektivy pro kulturní dědictví obce Vlachovice

507 900,-

Mikroregion Jižní Valašsko

 

Identifikace,evidence a konzervace artefaktů kulturního dědictví mikroregionu Jižní Valašsko

400 000,-

Sdružení přátel Vysokého Pole

Hradiště Klášťov (k.ú.Vysoké Pole):Významný solitér minulosti jižního Valašska

498 000,-

Sdružení obcí mikroregionu Ploština

Nový život pro Ploštinu

505 520,-

Klub vojáků v záloze Újezd

Památka obětem světových válek v Újezdě

346 000,-

Obec Vlachova Lhota

Expozice „Historie požární ochrany“ ve Vlachové Lhotě

448 000,-

Valašská nadace

Jak dál s Hradem Brumov?

195 000,-

Český svaz ochránců přírody 57/01 ZO Kosenka Val.Klobouky

Dřevěnice Komenského č.62-přínos pro regionální rozvoj

190 000,-

 

2. VÝZVA 2009 MAS PLOŠTINA

 

Registrační číslo: 08/005/41100/672/000120

Výzva: 2.VÝZVA 2010 MASP

Název Fiche: FICHE 1: Moderní zemědělské podniky Mas Ploština

 

Subjekt

Název projektu

Výše dotace (v Kč)

František Žák

Nové zázemí pro hospodaření v Osičném

939 600,-

Zdeněk Petrůj

Nové oplocení pastvin ve Smolině

321 000,-

 

3. VÝZVA 2009 MAS PLOŠTINA

 

Registrační číslo: 08/005/41100/672/000120

Výzva: 3.VÝZVA 2010 MASP

Fiche: FICHE 2: Vzhledné obce Mas Ploština FICHE 5: Žijící obce Mas Ploština

 

Subjekt

Název projektu

Výše dotace (v Kč)

Sportovní klub Loučka

Sokolí hnízdo v novém

362 849,-

Obec Újezd

Do školy radostně a bezpečně

439 986,-

Obec Drnovice

Se větlem k motlitbě i k autobusu

693 170,-

Obec Vlachova Lhota

Revitalizace centrální části obce Vlachova Lhota

904 557,-

Obec Vysoké Pole

Cesty ke Kamelotu

495 627,-

 

4. VÝZVA 2010 MAS PLOŠTINA

Ve 4. výzvě MAS Ploština - realizace SPL nebyla podána žádná žádost o dotaci ze strany žadatelů

5. VÝZVA 2011 MAS PLOŠTINA

 

Registrační číslo: 08/005/41100/672/000120

Výzva: 5.VÝZVA 2011 MASP

Fiche: FICHE 2: Vzhledné obce Mas Ploština FICHE 5: Žijící obce Mas Ploština

 

Subjekt

Název projektu

Výše dotace (v Kč)

Obec Haluzice

Vzhledné Haluzice

306 009,-

Obec Křekov

Konečně v suchu

319 995,-

Myslivecké sdružení Újezd

Odstranění havarijního stavu myslivny

178 499,-

Obec Tichov

Stavební úpravy šaten

241 908,-

Obec Vysoké Pole

Bezpečně do školy i v Poli

460 382,-

Moravské Karpaty, o.p.s. Učíme se řemesla 187 560,-
Obec Drnovice Nová okna na sportovní budově 224 035,-
Město Valašské Klobouky K filmovým zážitkům pěknou cestou 220 336,-
Obec Poteč V Poteči sportujeme

300 431,-

 

6. VÝZVA 2012 MAS PLOŠTINA

Registrační číslo: 08/005/41100/672/000120

Výzva: 6.VÝZVA 2010 MASP

Fiche: Fiche 1: Moderní zemědělské podniky Mas Ploština Fiche 7: Řemeslo má zlaté dno Fiche 8: Lesnická technika

 

Subjekt

Název projektu

Výše dotace (v Kč)

Obec Tichov

Šetrné lesní hospodaření v Tichově

248 500,-

Zicha Jaroslav

Nábytek do bytu z Pola

123 000,-

Fojtů Oldřich

Vždycky hydraulicky

114 000,-

Vaněk Martin

Fe dělíme rychleji

57 000,-

STYL VALI s.r.o.

Dřevo s lepším povrchem

294 000,-

Bc. Machů Petr Grafika s radostí 54 000,-
Polomík Josef Lesy u Polomíků - efektivně 82 500,-
Mgr. Miklasová Jarmila Ekofarma v Poli na vyšší úroveň 298 500,-
obec Vysoké Pole Lesy, cesty…Bagr! 840 000,-
Petrůj Zdeněk Na ovce s Prattlym i ve Smolině 165 000,-
Žák František Investujeme do kvalitního krmiva 187 500,-
Cigánek Stanislav Do lesa s novou technikou 31 000,-
Obec Újezd Lesní cesty udržujeme sami 97 500,-
Polčák Josef Rozvoj mikropodniku s novou technologií 246 000,-
Obadal Václav Nákup zařízení do dílny 190 800,-
Machů Josef Nákup techniky 150 000,-

 

7. VÝZVA 2013 MAS PLOŠTINA

Registrační číslo: 08/005/4110/672/000120

Výzva: 7. VÝZVA MASP

Fishe: 1: Moderní zemědělské podniky, 2: Vzhledné obce MAS Ploština, 3: Historie pro budoucnost, 4: Odpočiňte si u nás, 5: Žijící obce MAS Ploština ,6: Cestou přes hřebeny, 7: Řemeslo má zlaté dno

 

Subjekt

Název projektu

Výše dotace(v Kč) 

EKO Vlachovice, s.r.o.

Volně už neložíme - listujeme!!!

425 000,-

ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky

Rekonstrukce střechy

265 676,-

Obec Křekov

Hložecká kaple - střecha pro modlitbu i odpočinek

100 879,-

EUROHITY, s.r.o.

 

Ranč U Sedmi kulí

 

499 129,-

Obec Vysoké Pole

Dovolená na jižním Valašsku

199 971,-

Klobučan

Rekonstrukce valašskoklobouckého kroje a pořízení krojových součástí

55 800,-

Tj Vysoké Pole

Zelený trávník

288 000,-

Obec Tichov

Úpravy sociálního zařízení pro objekt setkávání rodičů s dětmi

275 924,-

Myslivecké sdružení Újezd

 

Oprava myslivny II. etapa

198 782,-

Obec Křekov

Obecní úřad v Křekově - střecha pro všechny

283 585,-

TJ Spartak Valašské Klobouky

Stavební úpravy a výměna oken objektu šaten na hřišti ve Valašských Kloboukách

283 456,-

Sbor dobrovolných hasičů Loučka

Vybavení hasičské zbrojnice

45 180,-

Obec Nedašov

Posílení zázemí pro komunitní život obce

269 495,-

SRPŠ při ZŠ a MŠ Újezd

Krpce a kordulky

56 700,-

Obec Loučka

Aktivity pod střechou

234 900,-

Římskokatolická farnost Vlachovice

Duchovní život ve farnosti Vlachovice

83 700,-

Myslivecké sdružení Smolina

Holuby vrháme moderně

58 500,-

Hokejový club BBSS

Vybavení pro hokej

161 991,-

Jiří Obadal

Automatické olepování

186 000,-

Bronislav Struška

Vibrační technika

117 000,-

 

 8. VÝZVA 2013 MAS PLOŠTINA

Registrační číslo: 08/005/41100/672/000120

Výzva: 8. VÝZVA MASP

Fiche: 5: Žijící obce MAS Ploština

 

Subjekt

Název projektu

Výše dotace(v Kč) 

Obec Nedašova Lhota

Vybavení knihovny

73 260,-

Sportovní klub Vlachovice

Kvalitní sportoviště pro výchovu mládeže

186 003,-

 

9. VÝZVA  2014 MAS PLOŠTINA

Registrační číslo: 08/005/41100/672/000120

Výzva: 9. VÝZVA MASP

Fishe: 5: Žijící obce MAS Ploština

 

 

Subjekt

Název projektu

Výše dotace(v Kč) 

Obec Návojná

Doplnění hracích prvků na koupališti v Návojné

74 610,-

Obec Vysoké Pole

Vybavení knihovny s PC učebnou

59 400,-