O MAP

Místní akční plán ORP Valašské Klobouky 

 

Realizace projektu 1.9.2016 - 31.8.2018

 

Místní akční plán (MAP) je zaměřen zlepšení kvality a inkluze vzdělávání v mateřských a základních školách na našem území. Díky projektu dojde ke společné diskuzi, plánování, sdílení aktivit a spolupráci mezi řediteli základních a mateřských škol, školskými zařízeními, zřizovateli, NNO a dalšími aktéry z oboru vzdělávání. Snahou je, aby se rozvíjela motivující kultura zaměřená na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý rozvoj na území ORP Valašské Klobouky.


MAP bude zpracován pro: MŠ Brumov-Bylnice, ZŠ Brumov-Bylnice, ZŠ a MŠ Drnovice, MŠ Jestřabí, MŠ Loučka, MŠ Návojná, ZŠ a MŠ Nedašov, MŠ Nedašova Lhota, MŠ Poteč, MŠ Štítná nad Vláří, ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, ZŠ a MŠ Újezd, MŠ Valašské Klobouky, ZŠ Valašské Klobouky, MŠ Vlachovice, ZŠ Vlachovice, ZŠ a MŠ Vysoké Pole a Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky.


Povinná opatření MAP:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem


Doporučená opatření MAP:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání
  • Kariérové poradenství v základních školách