3. výzva IROP

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 5. 9. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Infrastruktura pro základní školy

 

Datum zahájení sběru žádostí je 5. 9. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 30. 11. 2018 16:00 hodin. 14. 12. 2018 14:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Informaci pro žadatele: V případě, kdy bude žadatelem obec, která bude mít 1001 obyvatel, tak jí bude ve věcném hodnocení v kritérii č. 3 uděleno 8 bodů.

 

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty

 

Výzva je navázána na výzvu  

68. výzva IROP ‐ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ ‐ INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC 4.1