Dokumenty pro žadateleCíl grantového schéma:

Zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných obcemi, místními spolky a sdruženími v obcích  území Místní akční skupiny (dále jen MAS) Ploština prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou. Prohlubování sounáležitosti místních spolků s regionem. Propagace a udržování společných tradic a zvyků, i nově vzniklých akcí.

Oprávnění žadatelé:

obce, registrované místní spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace, nebo neregistrované skupiny občanů prostřednictvím organizací s právní subjektivitou.

Vymezení regionu podpory:

17 obcí v území působnosti MAS Ploština

Maximální výše podpory na 1 akci:

3.000,- Kč

Spolufinancování žadatele:

není určeno, žadatel musí v závěrečném vyúčtování doložit minimálně druhý zdroj spolufinancování akce

Celková částka na grantové schéma:

15.000,- Kč v roce 2012

Základní podmínky:

  • Podpořená akce přispěje k naplňování cílů Programu rozvoje venkova, Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Ploština a Strategického plánu LEADER „Mas Ploština-region s perspektivou “.
  • Organizátor akce, která získá podporu z Grantového schéma MAS Ploština, musí v rámci zajistit povinnou publicitu programu LEADER a MAS Ploština

Způsob podání:

  • Vyplněný a podepsaný formulář žádosti je potřeba předložit písemně v 1 originále a elektronicky (na CD) na adresu: MAS Ploština, Vysoké Pole 118, 763 25   Újezd (osobně nebo poštou)
  • Při doručení poštou je nutné doručení nejpozději do termínu uzávěrky výzvy

 

Uzávěrka výzvy v roce 2012 (na akce do 31. prosince 2012): Pátek 1.června 2012 do 12.00 hod

Vyhlášení výsledků Grantového schéma v  MAS Ploština: v průběhu června 2012

Informace a konzultace:

Lenka Častulíková,

manažerka a koordinátorka grantového schéma,

tel. 724 704 366,

e-mail: l.castulikova@seznam.cz

 

Mgr.Zdeněk Miklas,

manažer,

tel. 721 678 368,

e-mail: plostina@seznam.cz

 

Dokumenty pro žadatele

Název souboruVelikost
link-symbolFormular GS 2012.doc203 kB
link-symbolVyzva GS 2012.pdf114 kB