2. výzva IROP

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 26. 2. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu sociálního bydlení.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 26. 2. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 3. 4. 2018 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Zasedání Výběrové komise k výzvě MAS Ploština,z.s. – IROP – 2. výzva ‐ podpora sociálního  bydlení proběhne ve čtvrtek 21.6.2018 od 15:30 v pondělí 25.6.2018 od 14:30 v sídle MAS Ploština.

 

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty

 

Výzva je navázána na výzvu  č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD