Pracovní skupiny

Pracovní skupiny


Pracovní skupiny jsou na území MAP ORP Valašské Klobouk celkem 4 – PS financování, rovné příležitosti, pro rozvoj čtenářské gramotnosti a pro rozvoj matematické gramotnosti. Členové mezi sebou aktivně diskutují, spolupracují, ovlivňují výstupy projektu, předávají si zkušenosti apod. V MAP II funguje princip otevřenosti a kdykoliv během realizace projektu se může kdokoliv přihlásit a zapojit se do pracovní skupiny.

Pracovní skupiny se setkávají 4x ročně. Poklady k jednáním jsou členům PS předávány prostřednictvím e-mailu. Pozvánky, popř. prezentace a zápisy budou zveřejněny na stránkách MAS Ploština.

Povinností a odpovědností člena PS je aktivně se podílet na připomínkování, doplňování výstupů, které se budou v rámci PS projednávat. PS jsou podřízené Řídícímu výboru.

PS financování spolupracuje se všemi ostatními PS a také připravuje podklady pro ŘV. Vedoucí PS financování se účastní jednání ŘV. Pracovní skupiny se účastní vedoucí PS, který facilituje PS a také Věcný manažer.

 

Pracovní skupina

Škola/zřizovatel

Odpovědná osoba

Financování

ZŠ a MŠ Nedašov

Mgr. Petr Daněk

ZŠ Vlachovice

ZŠ a MŠ Újezd

Město Valašské Klobouky

Obec Vysoké Pole

Rovné příležitosti

ZŠ a MŠ Drnovice

Mgr. Zdenka Vargová

MŠ Jestřabí

MŠ Návojná

ZŠ Štítná nad Vláří-Popov

ZŠ Brumov-Bylnice

Čtenářská gramotnost

MŠ Brumov-Bylnice

Mgr. Daniela Strnadová

MŠ Loučka

MŠ Nedašova Lhota

MŠ Valašské Klobouky

ZŠ Valašské Klobouky

MAS Ploština

Matematická gramotnost

MŠ Poteč

Mgr. Jana Trčková

MŠ Štítná nad Vláří-Popov

MŠ Vlašské Klobouky

MŠ Vlachovice

ZŠ a MŠ Vysoké Pole

MAS Ploština

 

Lídři vzdělávání na území MAP ORP Valašské Klobouky:

Čtenářská gramotnost:                 Mgr. Daniela Strnadová

Matematická gramotnost:             Mgr. Jana Trčková

 

Termíny jednání a zápisy:

PS MG:  
2019: 11.6.2019, 24.9.2019,
202011.2.2020, 25.2.2020/1, květen - červen 2020září 2020,  říjen 2020, 25.11.2020

2021: 23.2.2021, 11.5.2021, 6.10.2021, 16.11.2021

2022: 8.2.2022, 24.5.2022 , 27.9.2022, 30.11.2022,

 

PS ČG:   
201911.6.2019, 1.10.2019,
2020: 18.2.2020,25.2.2020/1, květen - červen 2020září 2020říjen 2020, 26.11.2020

2021: 23.2.2021, 11.5.2021, 6.10.202116.11.2021

2022: 8.2.2022, 24.5.202227.9.2022, 30.11.2022,

 

PS RP:   
201911.6.2019, 3.10.2019,
20206.2.2020, 25.2.2020/2květen - červen 2020září 2020říjen 2020, 25.11.2020

2021: 25.2.2021, 13.5.2021, 7.10.2021, 18.11.2021

2022: 10.2.2022, 25.5.202229.9.2022, 30.11.2022,

 

PS FIN: 
201911.6.2019, 26.9.2019,
202015.1.2020, 25.2.2020/2, 14.5.2020září 2020říjen 2020, 26.11.2020

2021: 25.2.202113.5.2021, 7.10.2021, 18.11.2021

2022: 10.2.2022, 25.5.2022, 29.9.2022, 30.11.2022,

 

 

Harmonogram jednání

2022 – 4x - únor, duben, září - říjen, listopad