Vlachovice

Obec leží v údolí horního toku Vláry v pásmu Vizovické vrchoviny a Bílých Karpat, asi 6 km jihozápadně od Valašských Klobouk. Místní částí obce Vlachovice je obec Vrbětice.

Vlachovice patří k nejstarším obcím v okrese Zlín. Poprvé se připomínají v r. 1261 v zakládací listině kláštera cisterciáků ve Vizovicích. Obec Vrbětice se poprvé připomíná k r. 1318. Na Vlachovicích seděl od pradávna starobylý svobodný rod Vlachovských z Vlachovic, po nichž zůstaly v obci zbytky panského dvora a vodní tvrze "Kaštýl", která byla posledním sídlem rodu. Zanikla v 18. století po nájezdech uherských povstalců.

Za obcí v trati Ďulův kopec bylo objeveno pohřebiště lidu popelnicových polí lužické a slezské kultury. Při rozsáhlých archeologických výzkumech se došlo na velké množství popelnic i užitných nádob. Nálezovou zvláštností je objevení rituálních nádob, ojedinělých svými tvary. Nádoby nemají na Moravě obdoby. Další nálezy mají souvislost s nástroji paleolitických lovců.

 

Web: www.vlachovice.cz