Základní informace

Název projektu:    Místní akční plán ORP Valašské Klobouky II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010698

Realzátor:             MAS Ploština, z.s.

Doba realizace:    1. 1. 2019 - 31. 12. 2022

Vydání PA:             13.3.2019

 

 

Aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP VK II naleznete v záložce Řídící výbor

 

 

www.facebook.com/ORPValašskéKloboukyII

 

Program:              Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa:        3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výše finanční podpory EU (85 %):   6 188055,91 Kč

Výše národní finanční podpory - státní rozpočet (15 %): 1 092 009, 89

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou únií. 

 LETÁČEK K MAP