Veřejné připomínkování

Děkujeme všem za zaslané přípomínky. Připomínkování bylo ukončeno dne 25.6.2021.

 

Kancelář MAS připravila Koncepční část Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Ploština, z.s. pro období 2021–2027 k veřejnému připomínkování pomocí připomínkového formuláře.

 

Připomínkování bude probíhat od 1. do 25.6.2021 a budou přijaty pouze písemné/e-mailové připomínky zaslané do kanceláře MAS nebo na e-mail plostina@seznam.cz

 

Kancelář MAS následně všechny relevantní připomínky zapracuje.