4. výzva OPZ

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 17. 9. 2018 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD MAS Ploština. Výzva je zaměřena na podporu Sociálního podnikání

 

Datum zahájení sběru žádostí je 17.9.2018.


Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

 

 

Dokumenty výzvy

Text výzvy

Příloha č. 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2. Stanovy MAS ploština, z. s.
Příloha č. 3. Etický kodex osoby podílející se na hodnocení výzev
Příloha č. 4. Jednací řády MAS Ploština, z. s.
Příloha č. 5. Podnikatelský plán
Příloha č. 6. Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik
Příloha č. 7. Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik
Příloha č. 8. Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 9. Finanční plán

Prezentace ze semináře