1. VÝZVA MAS Ploština, z.s. – IROP – HASIČI

Začátek příjmu žádostí 20.3.2024 v 9:00
Konec příjmu žádostí 10. 5. 2024 v 9:00
Alokace výzvy 11 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)


Min. výše způsobilých výdajů na projekt 130 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 2 000 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)

 

Seznam přijatých projektů

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ


DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP č. 61 – Hasiči – SC 5.1 (CLLD)