UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK

Podstata projektu Spolupráce spočívá v aktivitách, které směřují k posílení spolupráce MAS mezi sebou, předávání správné praxe a postupů. Hlavním výstup projektu bude společná metodika - soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií ohledně Uplatňování principu LEADER, organizační struktury MAS, procesu výběru projektů a dalších souvisejících témat.

 

Finální metodika projektu spolupráce

 

PROJEKT SPOLUPRÁCE UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK