2. VÝZVA MAS Ploština, z.s. – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Začátek příjmu žádostí 20.3.2024 v 9:00
Konec příjmu žádostí 10. 5. 2024 v 9:00
Alokace výzvy 3 849 972Kč (celkové způsobilé výdaje)


Min. výše způsobilých výdajů na projekt 350 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt není stanovena
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 2. VÝZVA MAS Ploština, z.s.  – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ
Příloha č. 1 – Formulář projektového záměru
Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 3 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 4 –  Interní postupy MAS – IROP 21+


DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP č. 48 – Vzděláváni – SC 5.1 (CLLD)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy Obecných pravidel pro žadatele a příjemce