Pracovní skupiny

Pracovní skupiny


Pracovní skupiny jsou na území MAP ORP Valašské Klobouk celkem 4 – PS financování, rovné příležitosti, pro rozvoj čtenářské gramotnosti a pro rozvoj matematické gramotnosti. Členové mezi sebou aktivně diskutují, spolupracují, ovlivňují výstupy projektu, předávají si zkušenosti apod. V MAP III funguje princip otevřenosti a kdykoliv během realizace projektu se může kdokoliv přihlásit a zapojit se do pracovní skupiny.

Pracovní skupiny se setkávají 4x ročně. Poklady k jednáním jsou členům PS předávány prostřednictvím e-mailu. Pozvánky, popř. prezentace a zápisy budou zveřejněny na stránkách MAS Ploština.

Povinností a odpovědností člena PS je aktivně se podílet na připomínkování, doplňování výstupů, které se budou v rámci PS projednávat. PS jsou podřízené Řídícímu výboru.

PS financování spolupracuje se všemi ostatními PS a také připravuje podklady pro ŘV. Vedoucí PS financování se účastní jednání ŘV. Pracovní skupiny se účastní vedoucí PS, který facilituje PS a také Věcný manažer.

 

Pracovní skupina

Škola/zřizovatel

Odpovědná osoba

Financování

ZŠ a MŠ Nedašov

Mgr. Petr Daněk

ZŠ Vlachovice

ZŠ a MŠ Újezd

Město Valašské Klobouky

Obec Vysoké Pole

Rovné příležitosti

ZŠ a MŠ Drnovice

Mgr. Zdenka Vargová

MŠ Jestřabí

MŠ Návojná

ZŠ Štítná nad Vláří-Popov

ZŠ Brumov-Bylnice

Čtenářská gramotnost

MŠ Brumov-Bylnice

Mgr. Daniela Strnadová

MŠ Loučka

MŠ Nedašova Lhota

MŠ Valašské Klobouky

ZŠ Valašské Klobouky

MAS Ploština

Matematická gramotnost

MŠ Poteč

Mgr. Jana Trčková

MŠ Štítná nad Vláří-Popov

MŠ Vlašské Klobouky

MŠ Vlachovice

ZŠ a MŠ Vysoké Pole

MAS Ploština

 

Lídři vzdělávání na území MAP ORP Valašské Klobouky:

Čtenářská gramotnost:                 Mgr. Daniela Strnadová

Matematická gramotnost:             Mgr. Jana Trčková

Podpora digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání: Ing. Petr Machů

Termíny jednání a zápisy:

PS MG: 

2023: 10.2.2023, 22.3.2023, 25.5.2023


PS ČG:   

2023: 10.2.2023, 22.3.2023, 25.5.2023


PS RP:   

2023: 10.2.2023, 22.3.2023, 15.6.2023


PS FIN: 

2023: 10.2.2023, 22.3.2023, 15.6.2023