11. výzva IROP

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 19. 5. 2021 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Infrastruktura pro základní a mateřské školy

 

Datum zahájení sběru žádostí je 19. 5. 2021.


Datum ukončení sběru žádostí je 21. 6. 2021 12:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

 

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty

 

Výzva je navázána na výzvu  

68. výzva IROP ‐ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ ‐ INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC 4.1