Řídící výbor

Řídící výbor Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Valašské Klobouky je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP.  Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP.

Řídící výbor na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV, Jednací řád ŘV a volí svého předsedu.

Členové řídícího výboru jsou zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území ORP Valašské Klobouky.


 Členové řídícího výboru


Oblast působnosti

Zástupce

Zástupce realizátora projektu MAP

Ing. Hana Častulíková

Bc. Eva Obadalová

Zástupce kraje

Ing. Radovan Výsmek

Zástupce zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních

Mgr. Eliška Olšáková (město Valašské Klobouky)

Mgr. Jana Machučová (obec Štítná nad Vláří-Popov)

Vladimír Kráčalík (Újezd)

Vedení škol, výborní učitelé

Mgr. Milan Mužík (Nedašov)

Mgr. Roman Rydval(ZŠ Brumov-Bylnice) 

Markéta Vaňková (MŠ Nedašova Lhota)

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)

Bc. Radka Brtišová

Zástupce KAP

Ing. Radovan Výsmek

Zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružující rodiče

Petra Novosadová

 

Zástupce MAS

Ing. Petr Machů

1. setkání řídícího výboru

Řídící výbor projektu se poprvé sešel 10. listopadu 2016.

Po krátkém přivítání a podání důležitýcch informací k projektu Místní akční plán ORP Valašské Klobouky byla jednohlasně zvolena předsedkyně řídícího výboru Ing. Hana Častulíková a dále byli všichni členové seznámeni s Jednacím řádem řídícího výboru a také Statutem řídícího výboru. Oba dokumenty byly taktéž jednohlasně schváleny.Pozvánka na 1. zasedání řídícího výboru ke stažení zde

Zápis z 1. jednání řídícího výboru ke stažení zde

Statut řídícího výboru ke stažení zde

Jednací řád řídícího výboru ke stažení zde

 

2. setkání řídícího výboru - hlasování Per Rollam

Byl vytvořen strategický rámec MAP ORP Valašské Klobouky, který byl 2.2.2017 přijat formou Per Rollam. Usnesení č. 1/2017 ke stažení zde

 

3. setkání řídícího výboru - schválení aktualizované verze SR

Na tomto setkání byla schválena aktualizovaná verze strategického rámce MAP ORP Valašské Klobouky a to ke dni 8.11.2017

Pozvánka zde

Zápis a usnesení z jednání zde