4. výzva PRV


Podrobnosti o čtvrté výzvě MAS Ploština v rámci Programu rozvoje venkova naleznete v dokumentu Výzva - 4 - PRV.

 

Dokumenty k výzvě


Poznámka: Pro otevření formulářů Fichí použijte program Acrobat Reader. NEPOUŽÍVEJTE prohlížení v prohlížeči.

 

Ostatní dokumenty:

 
Prezentace ze semináře ze dne 25.2.2019
 
 
Seznam přijatých žádostí v rámci 4. výzvy PRV: zde
Seznam vybraných/nevybraných žádostí v rámci 4. výzvy PRV: zde