2. výzva OPŽP - ukončeno

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 12. 3. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prstředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na realizaci ÚSES: 

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 12. 3. 2019

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 3. 2019


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 8. 2019, 20:00

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

  

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Výzva MAS je vyhlášena na základě průběžné 127. výzvy Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, která je zveřejněna v tomto odkaze: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=130

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty