Sběr projektů

Místní akční skupina Ploština v současné době sbírá podklady pro tvorbu strategie dalšího rozvoje území MAS na období 2021-2027. Díky této strategii bude možné v území čerpat na vybrané oblasti finanční prostředky a napomoci rozvoji v našem území.

 

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o pomoc s nastavením této strategie. Pro tyto účely sestavujeme zásobník projektů, díky čemuž získáme přehled o tom, jaké záměry plánujete a budeme tak moci efektivněji zacílit novou strategii.

 

V případě, že plánujete využít dotaci na svoji činnost nebo projekt, vyplňte prosím následující dotazník. Formulář slouží k získání návrhů projektů v jednotlivých oblastech rozvoje pro všechny typy subjektů na celém území MAS Ploština, tedy v obcích: Návojná, Nedašov, Haluzice, Vysoké Pole, Jestřabí, Vlachova Lhota, Újezd, Loučka, Poteč, Štítná nad Vláří-Popov, Nedašova Lhota, Tichov, Vlachovice, Křekov, Drnovice a městech Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky

Vyplnění dotazníku obvykle trvá okolo 10 minut. Výstupy budou sloužit pouze účelům MAS.


V případě zaslání projektu do června 2021 bude záměr zapracován do připravované strategie. V případě zaslání v pozdějším termínu bude projekt zařazen do zásobníku potencionálních projektů.

Děkujeme Váš za zájem a čas!

 

Váš projekt můžete zaslat zde.