O projektu

Místní akční plán ORP Valašské Klobouky III (MAP III) řeší 2 klíčové aktivity projektu:

 

1. Řízení projektu - probíhá po celou dobu realizace projektu

 

2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

 

      *  A1 Rozvoj a aktualizace MAP
      *  A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

 

          A1 Rozvoj a aktualizace MAP

 

V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního plánování, bude podpořeno udržení partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Aktivita je tvořena soustavou povinných a voitelných podaktivit. 

 

Očekávané výsledky: Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP, včetně tvorby akčních plánů

 

         A2 Evaluace procesu místního akčního plánování


V této aktivitě bude realizováno vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014 - 2020, respektive do roku 2023 (podle pravidla N+3).

Minimálně bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP. 

 

 

MAP III je zpracováván pro území MAS Ploština.