1. VÝZVA MAS Ploština, z.s. – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MAS

Začátek příjmu žádostí 20.3.2024 v 15:00
Konec příjmu žádostí 10. 5. 2024 v 15:00
Alokace výzvy 1 640 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)


Min. výše způsobilých výdajů na projekt 125 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 1 070 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 50 % (50 % dotace)

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ

 


DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO - Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.