6. výzva IROP

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 1. 11. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Podporu sociálního bydlení

 

Datum zahájení sběru žádostí je 1. 11. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 14. 2. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP Č. 85 „Sociální infrastruktura ‐ Integrované projekty CLLD“

 

 
Projekty doporučené ve výzvě MAS Ploština, z. s. – IROP – 6. výzva ‐ Podpora sociálního bydlení