Strategie 2014+


Připomínkování návrhu strategie MAS Ploština

Níže připojený formulář je určen k podávání připomínek veřejnosti k návrhu strategie MAS Ploština.

Lhůta pro podávání připomínek končí dne 30. 9. 2014.

Obdržené připomínky budou následně zpracovatelem strategie MAS Ploština vypořádány a souhrnné vypořádání bude zasláno Ministerstvu pro místní rozvoj.
 
Název souboruVelikost
link-symbolpripominkovy-list.doc32 kB
link-symbolSCLLD_MAS_PLOSTINA_29.8.14.docx9 MB
 
 
Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit jménem občanského sdružení Místní akční skupiny Ploština (MAS Ploština), které již od roku 2005 funguje na principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru a za dobu svého trvání se podařilo rozdělit v našem regionu více než 14 mil. Kč. Naším cílem je i nadále napomáhat k rozvoji regionu aktivitami, které vedou k podpoře projektů s přínosem pro rozvoj našeho území. V současné době zpracováváme Integrovaný plán rozvoje celého území pro programovací období 2014 - 2020 a rádi bychom Vás tímto požádali o spolupráci a vyplnění tohoto dotazníku. Pouze na základě poznání Vašich názorů, přání a potřeb budeme moci orientovat rozvojové aktivity tím správným směrem.


Sběr dat byl ukončen k 28.2.2013. Souhrn odpovědí je k dispozici zde⇗.