Strategie SCLLD

Valná hromada, která se konala dne 23.3.2016, schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020, která je stěžejním dokumentem pro čerpání dotací v novém programovém období prostřednictvím MAS Ploština. Finální verzi strategie včetně píloh naleznete zde.

 

Aktualizace Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 – 202