Aktuality

<< <  Stránka 3 z 20  > >>

Datum vložení: 28.02.2020

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 28. 2. 2020 výzvu č. 5 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 5. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 11. března 2020 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole.

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažerkou MAS Lenkou Častulíkovou.

Datum vložení: 19.11.2019

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 19. 11. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu na nelesní půdě  zahrnující: 

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, 
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 19. 11. 2019

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  19. 11. 2019


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020, 12:00

 

Více informací v menu Výzvy OPŽP > 5. výzva OPŽP

Datum vložení: 19.11.2019

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 19. 11. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prstředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD.

 

Výzva je zaměřena na realizaci ÚSES: 

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

a dále na protierozní opatření:

 

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
 1. opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
 2. stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
 3. preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
 1. obnova či zakládání větrolamů

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 19. 11. 2019

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 11. 2019


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020, 12:00

 


Více informací v menu Výzvy OPŽP > 4. výzva OPŽP

Datum vložení: 08.11.2019

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 8. a 9. výzvě v rámci IROP 

 

který se uskuteční ve středu  20. 11. 2019, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)


Program:

 • Zahájení semináře 
 • Představení výev
 • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680Datum vložení: 07.11.2019

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 7. 11. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na sociální podnikání

 

Datum zahájení sběru žádostí je 7. 11. 2019.


Datum ukončení sběru žádostí je 31. 12. 2019 12:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 8. výzva IROP

Datum vložení: 01.11.2019

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 1. 11. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na zvyšování bezpečnosti

 

Datum zahájení sběru žádostí je 1. 11. 2019.


Datum ukončení sběru žádostí je 15. 1. 2020 12:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 9. výzva IROP

Datum vložení: 30.10.2019
MAS Ploština prodlužuje 6. výzvu OPZ zaměřenou na sociální služby do 28.11.2019. Více informací naleznete v menu Výzvy OPZ 2014-2020 > 6. výzva OPZ
Datum vložení: 26.09.2019

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 6 a 7. výzvě  rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

který se uskuteční ve čtvrtek 3. 10. 2019, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)


Program:

 • Zahájení semináře 
 • Představení výzvy na podporu sociálního podnikání
 • Představení výzvy na podporu sociálních služeb
 • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680Datum vložení: 28.08.2019

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 28.8.2019 2 výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzvy jsou zaměřeny na podporu sociálního podnikání a sociálních služeb.


Datum zahájení sběru žádostí je 28.8.2019.

 

K výzvě proběhne seminář o jehož konání vás budeme s předstihem informavat na našich webových stránkách. Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

 

Bližší informace o výzvě naleznete v menu Výzvy OPZ 2014-2020 > 6. výzva OPZ a Výzvy OPZ 2014-2020 > 7. výzva OPZ

Datum vložení: 21.06.2019

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 7. výzvě v rámci IROP 

 

který se uskuteční ve středu  3. 7. 2019, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)


Program:

 • Zahájení semináře 
 • Představení výzvy
 • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680<< <  Stránka 3 z 20  > >>