Aktuality

Podané žádosti o dotaci na projekty spolupráce


Dne 27.6.2011 byly na CP SZIF v Praze podány žádosti o dotaci na projekt spolupráce.
Projekt má název "Síťování místních produktů na Valašsku" a klade si za cíl vytvořit distribuční síť produktů vyrobených v regionu Valašsko. Jedná se především o produkty místních farem, ale také masné výrobky a další potravinářské výrobky. Do spolupráce je zapojeno celkem 6 místních akčních skupin z Valašska. Jsou to MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS Ploština, Luhačovské Zálesí a MAS Hornolidečska. 

Další podaný projekt v rámci projektů spolupráce je TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ. Je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka. Záměrem projektu a celkovou idejí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění nekomerčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky. Územní působnosti Trnkové stezky teritorálně odpovídá území Jižního Valašska, specifické oblasti v rámci destinační oblasti Východní Morava. (Zlínský kraj), což je rovněž přibližné teritoriální vymezení 3 participovaných MAS (Mas Luhačovské Zálesi, Mas Vizovicko a Slušovicko a Mas Ploština).

Rozhodnutí o schválení podpory bude známo během podzimu roku 2011.