Aktuality

MAS otevírá nové dotační příležitosti


MAS Ploština, z.s. dne 20. 3. 2024 vyhlásila v rámci nového programového období 2021+ čtyři výzvy k předkládání projektových záměrů. Konkrétně se jedná o tři výzvy z IROP a jednu výzvu z OPTAK, které jsou zaměřeny na následující oblasti.

 

 

Podrobnosti o jednotlivých výzvách, včetně podmínek a termínů naleznete v sekci Výzvy IROP 2021-27 a Výzvy OP TAK 2021-27