Aktuality

POZVÁNKA


MAS Ploština, z.s. si vás dovoluje pozvat

na veřejné projednávání CLLD 2021+ 

 

 

Datum a čas jednání: 3.6.2021 v 15:00

 

Místo konání: ENVICENTRUM Vysoké Pole, Vysoké Pole 273, 763 25  Újezd

 

 

Program:      1. Zahájení

                        2. Koncepční části SCLLD 2021+

                        3. Projednávání a připomínkování jednotlivých kapitol SCLLD 2021

                        4. Závěr