Aktuality

9. výzva IROP - aktualizace


MAS Ploština, z.s. oznamuje změny v 9. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Ploština – IROP – 9. výzva - Bezpečnost dopravy“.

 

Změna výše alokace výzvy MAS z 2 392 719 Kč na 2 862 739 Kč. Důvodem změny je rozhodnutí Programového výboru MAS Ploština ze dne 27. 2. 2020 o navýšení  alokace výzvy na částku 2 862 739 Kč.