Aktuality

Výsledky 4. výzvy


Ve 4. výzvě MAS Ploština - realizace SPL nebyla podána žádná žádost o dotaci ze strany žadatelů