Aktuality

Stránka 1 z 20  > >>

Datum vložení: 20.03.2024

MAS Ploština, z.s. dne 20. 3. 2024 vyhlásila v rámci nového programového období 2021+ čtyři výzvy k předkládání projektových záměrů. Konkrétně se jedná o tři výzvy z IROP a jednu výzvu z OPTAK, které jsou zaměřeny na následující oblasti.

 

 

Podrobnosti o jednotlivých výzvách, včetně podmínek a termínů naleznete v sekci Výzvy IROP 2021-27 a Výzvy OP TAK 2021-27

Datum vložení: 31.03.2023

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 31. 3. 2023 výzvu č. 9 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 9. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 5. dubna 2023 od 10.00 hodin v zasedací místnosti MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole. 

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažerem MAS Petrem Machů nebo  manažerkou MAS Lenkou Častulíkovou.

Datum vložení: 04.01.2023

MAS PLOŠTINA nabízí bezplatnou pomoc s přípravou a administrací žádosti

 

                                      Nová zelená úsporám Light.

 

Jste vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení? Pokud ano a máte zájem o zateplení fasády, zateplení stropu, výměnu oken, zateplení střechy, zateplení podlah nebo výměnu vchodových dveří, neváhejte se obrátit na níže uvedený kontakt.

 

ZDARMA vám pomůžeme s vyřízením dotace.

 

Bc. Lenka Častulíková, tel.: 724 704 366

Ing. Petr Machů, tel.: 776 160 680

Bc. Lucie Čížová, tel.: 721 678 368

 

 

Datum vložení: 03.06.2022

MAS PLOŠTINA nabízí bezplatnou pomoc s přípravou a administrací žádosti na kotlíkové dotace.

 

Pomůžeme vám s administrací dotace na kotle
 
Vlastníte starý kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy? Nízkopříjmové domácnosti a senioři mohou na výměnu kotle získat dotaci ve výši až 95 %. Ve spolupráci se Zlínským krajem vám nabízíme administraci a pomoc a vyřízením dotace ZDARMA. Neváhejte se na nás obrátit na níže uvedený kontakt.
 
Bc. Lenka Častulíková, tel.: 724 704 366
Ing.Petr Machů, tel.: 776 160 680
 
Datum vložení: 01.04.2022

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 1. 4. 2022 výzvu č. 8 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 8. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 8. dubna 2021 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole. 

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažerem MAS Petrem Machů nebo  manažerkou MAS Lenkou Častulíkovou.

Datum vložení: 18.06.2021
MAS Ploština oznamuje prodlužení 12. výzvy IROP do 2.7.2021. Více informací naleznete v menu Výzvy IROP 2014-2020 > 12. výzva IROP
Datum vložení: 01.06.2021

Kancelář MAS připravila Koncepční část Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Ploština, z.s. pro období 2021–2027 k veřejnému připomínkování.

 

Připomínkování bude probíhat od 1. do 25.6.2021 a budou přijaty pouze písemné/e-mailové připomínky zaslané do kanceláře MAS nebo na e-mail plostina@seznam.cz

 

Kancelář MAS následně všechny relevantní připomínky zapracuje. 

 

Dokument je dostupný v sekci SCLLD 21+ > Veřejné připomínkování

Datum vložení: 27.05.2021

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 27. 5. 2021 výzvu č. 7 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 7. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 4. června 2021 od 10.00 hodin v zasedací místnosti MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole. 

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažerem MAS Petrem Machů nebo  manažerkou MAS Lenkou Častulíkovou.

Datum vložení: 22.05.2021

MAS Ploština, z.s. si vás dovoluje pozvat

na veřejné projednávání CLLD 2021+ 

 

 

Datum a čas jednání: 3.6.2021 v 15:00

 

Místo konání: ENVICENTRUM Vysoké Pole, Vysoké Pole 273, 763 25  Újezd

 

 

Program:      1. Zahájení

                        2. Koncepční části SCLLD 2021+

                        3. Projednávání a připomínkování jednotlivých kapitol SCLLD 2021

                        4. Závěr

Datum vložení: 19.05.2021

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 19. 5. 2021 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Zvyšování bezpečnosti.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 19. 5. 2021.


Datum ukončení sběru žádostí je 21. 6. 2021 12:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získáte v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 12. výzva IROP

Stránka 1 z 20  > >>