Řídící výbor MAP

 

Řídící výbor MAP ORP Valašské Klobouky:

Jméno a příjmení

Organizace

Odpovědná osoba

Četnost setkávání

Bc. Lenka Častulíková

MAS Ploština, z.s.

 Předseda ŘV  Dle potřeby

Ing. Petr Machů

MAS Ploština, z.s.

Ing. Radovan Výsmek

KAP, zástupce Zlínského kraje

Josef Bělaška

Město Valašské Klobouky, zástupce ORP VK

Mgr. Jana Machučová

Obec Štítná nad Vláří-Popov

Vladimír Kráčalík

Obec Újezd

Mgr. Milan Mužík

ZŠ a MŠ Nedašov

Mgr. Roman Rydval

ZŠ Brumov-Bylnice

Mgr. Kateřina Šuráňová

MŠ Jestřabí

Bc. Radka Brtišová

EnviCentrum Pro Krajinu

Petra Novosadová

Zástupce rodičů

Petr Ovesný

Obec Křekov

Ing. Bc. Radka Krčková

Zástupce P-AP

Petra Sudická

Zástupce školních klubů

 

 

1. jednání únor 2023

Identifikace dotčené veřejnosti 

Jednací řád Řídícího výboru 

Statut Řídícího výboru

Organizační struktura 

Závěrečná sebehodnotící zpráva 

 

 

2. jednání duben  2023

Členové PS

Evaluační plán MAP ORP VK

Identifikace dotčené veřejnosti

Organizační struktura 

 

3. jednání květen 2023

MAS Ploština jako nositel navazujícího projektu MAP IV

Vymezení území pro realizaci a dopad MAP IV

 

4. jednání červenec 2023

Definice priorit a konkrétních aktivit pro tvorbu Akčních plánů

 

5. jednání červenec 2023


Akční plány 2023, 2024, 2025

Strategický rámec do roku 2025