Provoz a animace MAS Ploština, z.s. - 2


Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.


Strategie bude plnohodnotně realizována pouze, když budou zajištěny provozní a animační činnosti MAS Ploština. Realizací projektu bude mít MAS možnost zabezpečit komplexní činnosti související s implementací Strategie.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.