Dokumenty MAP

Připomínkování

Aktualizace vize možnost připomínkování do 10.3.2020

Strategický rámec možnost připomínkování do 10.3.2020

Akční plán2019/2020

 

 

 

 

 

Dokumenty

Identifikace dotčené veřejnosti

Komunikační plán

Vyhodnocení akčního plánu 2018/2019

Agregovaný popis potřeb škol

Strategický rámec - schváleno 19.3.2020

Akční plán 2019/2020