Co nás čeká?

Harmonogram akcí:

 

Přednášky

 

2021

září 2021 - p. Freyová - Františkova chaloupka

15. 9. - Líska - Jak učit POLY

16. 9. - Líska - Učíme se venku

23. 9. - p. Kropíková - téma v jednání

29. 9. - p. Pavlicová - Logopedie pro 1. stupeň

říjen 2021 - IKAP - Vzdělávací program pro DVPP ZŠ

říjen 2021 - IKAP - Úvod do digitálního světa, prožitkem, názorně a jednoduše

15. 10. 2021 - Pekařová - Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě

4. 11. 2021 - lektor Hubatka - formativní hodnocení

??? - p. Toflová - ukázková hodina

 

2022

24. 2. 2020 - Kritéria školní zralosti - Lenka Bínová

15. 5. 2020 - Lenka Bínová

 

Přednášky pro veřejnost

23. 9. - p. Kropíková - téma v jednání
15. 10. 2021 - Lidmila Pekařová - Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě

17. 3. 2022- Jiřina Bedlářová

 

Podpora EVVO

2019 - 2022

lekce environmentální výchovy pro žáky MŠ a ZŠ v EnviCentru Pro krajinu a Centrum Veronica Hostětín

 

Zapůjčení pomůcek

2019 ->

Našim školkám nabízíme k zapůjčení na pololetí Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. V případě zájmu kontaktujte manažra projektu MAP.