1. výzva IROP

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 23. 2. 2017 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na zvyšování bezpečnosti.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 23. 2. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 29. 3. 2018 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

  

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Výzva na stránkách IROP

 

Zasedání Výběrové komise k výzvě MAS Ploština, z.s. – IROP – 1. výzva ‐ Bezpečnost dopravy proběhne ve čtvrtek 21.6.2018 od 15:30 v pondělí 25.6.2018 od 14:30 v sídle MAS Ploština.


 

Dokumenty výzvy

Ostatní dokumenty

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53. výzva IROP ‐ UDRŽITELNÁ DOPRAVA ‐UDRŽITELNÁ DOPRAVA ‐ INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC 4.1