Aktuality

<< <  Stránka 4 z 18  > >>

Datum vložení: 04.05.2018
Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář pro úspěšné žadatele k 2. výzvě (v oblasti PRV)
v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020
 
který se uskuteční
 
v pátek 11.5.2018 od 15:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
 1.  Zahájení semináře 
 2. Administrace na RO SZIF
 3. Veřejné zakázky / cenový marketing
 4. Žádost o změnu / platbu
 5. Dohoda o poskytnutí dotace
 6. Předání žádosti o dotaci a příloh
 7. Diskuze a závěr
 
 
Seminář je určen pro: 
 
Úspěšné žadatele v rámci 2. výzvy PRV vyhlášené v roce 2018
  
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail l.castulikova@seznam.cz, nebo tel. 724 704 366.
  
 
Datum vložení: 11.04.2018
Seznam vybraných žádostí v II. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 naleznete zde.

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 26. 2. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu sociálního bydlení.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 26. 2. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 3. 4. 2018 16:00 hodin.

 

Seminář pro žadatele proběhne 8.3.2018 v 15:00.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 2. výzva IROP 

Datum vložení: 23.02.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 23. 2. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na zvyšování bezpečnosti.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 23. 2. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 29. 3. 2018 16:00 hodin.

 

Seminář pro žadatele proběhne 8.3.2018 ve 13:00.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 1. výzva IROP 

Datum vložení: 22.02.2018
Seznam přijatých žádostí v II. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 naleznete zde.
Datum vložení: 18.01.2018

POZVÁNKA

 

 

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář k 2. výzvě (v oblasti PRV)

v rámci realizace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020

 

který se uskuteční

 

ve čtvrtek 25. 1. 2018, od 14:00 hodin

 

v zasedací místnosti MAS Ploština, z. s., Vysoké Pole 118, 763 25

(budova obecního úřadu, 1. patro)

 

 

Program:

 1. Představení 2. Výzvy MAS Ploština
  1. Fiche č.1 - Podpora malých a středních podniků
  2. Fiche č.3 - Investice do zemědělských podniků
  3. Fiche č.4 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  4. Zpracování a podání Žádost o dotaci na MAS
  5. Hodnocení a výběr projektů a další administrace projektu
  6. Diskuze

  

Seminář je určen pro:

 

Zemědělce, malé a střední podnikatele, začínající podnikatele, kteří plánují podat žádost o dotaci v termínu 29. 1. 2018 – 15. 2. 2018.

 

 

Svoji účast prosím potvrďte na e-mail l.castulikova@seznam.cz, nebo tel. 724 704 366

 

Pozvánka ke stažení zde

Datum vložení: 15.01.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 15. 1. 2018 výzvu č. 2 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 2. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 25. ledna 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnost MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole.

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažerkou MAS Lenkou Častulíkovou.

Datum vložení: 15.12.2017
Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k výzvě

MAS PLOŠTINA – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – I 
č. 276/03_16_047/CLLD_16_01_091  (OPZ) v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština.

 
který se uskuteční
 
v pátek 5.1.2018, od 13:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
 1. Zahájení semináře 
 2. Představení výzvy 
 3. Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 4. Proces hodnocení a výběru projektů
 5. Diskuze a závěr 
 
 
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680
  
pozvánka ke stažení zde
 
DOPLNĚNO 5.1.2018
Datum vložení: 01.12.2017

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 1. 12. 2017 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu příměstských táborů.


Datum zahájení sběru žádostí je 1.12.2017.

 

K výzvě proběhne seminář o jehož konání vás budeme s předstihem informavat na našich webových stránkách. Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

 

Bližší informace o výzvě naleznete v menu Výzvy OPZ 2014-2020 > 2. výzva OPZ

Datum vložení: 30.10.2017
K výzvě PRV č. 1 byla přidána prezentace pro úspěšné žadatele PRV 1 ze dne 30.10.2017, kterou můžete stáhnou  zde, nebo v sekci Výzvy PRV 2014-2020 > 1. výzva PRV - ostatní dokumenty.

<< <  Stránka 4 z 18  > >>