Aktuality

<< <  Stránka 3 z 18  > >>

Datum vložení: 30.11.2018

Z důvodu problému spojeného s nemožností finalizovat žádosti o podporu v MS2014+ prodlužujeme preventivně ve 3. výzvě IROP datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 14. 12. 2018, 14:00 hod.

 

Více informací zde

Datum vložení: 26.11.2018

Místní akční skupina Ploština, z.s. zve všechny své členy na Valnou hromadu,

 

ktera se uskuteční v úterý 4. 12. 2018, od 10:00 hodin

v kulturním domě ve Vlachovicích, Vlachovice 260, 763 24

Program:

 1. Schválení programu a procedurálních náležitostí

 2. Volba předsedy a místopředsedy MAS

 3. Volba Programového výboru

 4. Volba Kontrolní a revizní komise

 5. Aktuálně vyhlášené výzvy MAS

 6. Harmonogram výzev MAS v roce 2019

 7. Diskuze, závěrSvoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680 do pondělí 3.12.2018

Datum vložení: 02.11.2018

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 3 a 4. výzvě  rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

který se uskuteční v pátek 9. 11. 2018, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)


Program:

 • Zahájení semináře 
 • Představení výzvy na podporu sociálního podnikání
 • Představení výzvy na podporu sociálních služeb
 • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680Datum vložení: 01.11.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 1. 11. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Sociální bydlení.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 1. 11. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 14. 2. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 6. výzva IROP 

Datum vložení: 31.10.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 31. 10. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Sociální infrastrukturu.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 31. 10. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 14. 2. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 5. výzva IROP 

Datum vložení: 04.10.2018

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 1. výzvě 
MAS Ploština, z.s. – OPŽP-výsadby dřevin - 1 
v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština.


který se uskuteční v pondělí 15.10.2018, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:

 • Zahájení semináře 
 • Představení výzvy 
 • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680Datum vložení: 26.09.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 26. 9. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Sociální podnikání.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 26. 9. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 4. 1. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 4. výzva IROP 

Datum vložení: 17.09.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 17. 9. 2018 dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzvy jsou zaměřeny na:


 • podporu sociálního podnikání
 • podporu sociálních služeb


Datum zahájení sběru žádostí je 17. 9. 2018.

 

K výzvým proběhne seminář o jehož konání vás budeme s předstihem informavat na našich webových stránkách. Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

 

Bližší informace o výzvě naleznete v menu Výzvy OPZ 2014-2020 > 3. výzva OPZ - výzva zaměřena na podporu sociálních služeb a Výzvy OPZ 2014-2020 > 4. výzva OPZ - výzva zaměřena na podporu sociálního podnikání.

Datum vložení: 05.09.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 5. 9. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Infrastrukturu pro základní školy.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 5. 9. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 30. 11. 2018 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 3. výzva IROP 

Datum vložení: 13.07.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 13. 7. 2018 výzvu v rámci operačního programu životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu na nelesní půdě  zahrnující: 

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, 
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 13. 7. 2018

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 7. 2018


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2018, 20:00

 

Více informací v menu Výzvy OPŽP > 1. výzva OPŽP

<< <  Stránka 3 z 18  > >>