Aktuality

<< <  Stránka 3 z 18  > >>

Datum vložení: 26.02.2019

Ve 4. výzvě PRV byla zveřejněna prezentace ze semináře PRV konaná dne 25.2.2019.

 

Prezentaci si můžete stáhnout také zde.

Datum vložení: 15.02.2019

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 15. 2. 2019 výzvu č. 4 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 4. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 25. února 2019 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole.

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažerkou MAS Lenkou Častulíkovou.

Datum vložení: 04.01.2019
MAS Ploština prodlužuje 4. výzvu IROP zaměřenou na sociální podnikání do 14.2.2019. Více informací naleznete v menu Výzvy IROP 2014-2020 > 4. výzva IROP
Datum vložení: 30.11.2018

Z důvodu problému spojeného s nemožností finalizovat žádosti o podporu v MS2014+ prodlužujeme preventivně ve 3. výzvě IROP datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 14. 12. 2018, 14:00 hod.

 

Více informací zde

Datum vložení: 26.11.2018

Místní akční skupina Ploština, z.s. zve všechny své členy na Valnou hromadu,

 

ktera se uskuteční v úterý 4. 12. 2018, od 10:00 hodin

v kulturním domě ve Vlachovicích, Vlachovice 260, 763 24

Program:

 1. Schválení programu a procedurálních náležitostí

 2. Volba předsedy a místopředsedy MAS

 3. Volba Programového výboru

 4. Volba Kontrolní a revizní komise

 5. Aktuálně vyhlášené výzvy MAS

 6. Harmonogram výzev MAS v roce 2019

 7. Diskuze, závěrSvoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680 do pondělí 3.12.2018

Datum vložení: 02.11.2018

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 3 a 4. výzvě  rámci Operačního programu Zaměstnanost 

 

který se uskuteční v pátek 9. 11. 2018, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)


Program:

 • Zahájení semináře 
 • Představení výzvy na podporu sociálního podnikání
 • Představení výzvy na podporu sociálních služeb
 • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680Datum vložení: 01.11.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 1. 11. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Sociální bydlení.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 1. 11. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 14. 2. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 6. výzva IROP 

Datum vložení: 31.10.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 31. 10. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Sociální infrastrukturu.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 31. 10. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 14. 2. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 5. výzva IROP 

Datum vložení: 04.10.2018

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 1. výzvě 
MAS Ploština, z.s. – OPŽP-výsadby dřevin - 1 
v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština.


který se uskuteční v pondělí 15.10.2018, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:

 • Zahájení semináře 
 • Představení výzvy 
 • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680Datum vložení: 26.09.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 26. 9. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Sociální podnikání.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 26. 9. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 4. 1. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 4. výzva IROP 

<< <  Stránka 3 z 18  > >>