Aktuality

<< <  Stránka 3 z 16  > >>

Datum vložení: 01.12.2017

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 1. 12. 2017 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu příměstských táborů.


Datum zahájení sběru žádostí je 1.12.2017.

 

K výzvě proběhne seminář o jehož konání vás budeme s předstihem informavat na našich webových stránkách. Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

 

Bližší informace o výzvě naleznete v menu Výzvy OPZ 2014-2020 > 2. výzva OPZ

Datum vložení: 30.10.2017
K výzvě PRV č. 1 byla přidána prezentace pro úspěšné žadatele PRV 1 ze dne 30.10.2017, kterou můžete stáhnou  zde, nebo v sekci Výzvy PRV 2014-2020 > 1. výzva PRV - ostatní dokumenty.
Datum vložení: 24.10.2017

SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MAS PLOŠTINA

 

Na projekt SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MAS PLOŠTINA  byla poskytnuta  neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1956/2017/STR v maximální výši 234 700,- Kč

 

 


Datum vložení: 24.10.2017
Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář pro śupěšné žadatele k 1. výzvě (v oblasti PRV)
v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020
 
který se uskuteční
 
v pondělí 30.10.2017, od 14:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
 1.  Zahájení semináře 
 2. Administrace na RO SZIF
 3. Veřejné zakázky / cenový marketing
 4. Žádost o změnu / platbu
 5. Dohoda o poskytnutí dotace
 6. Předání žádosti o dotaci a příloh
 7. Diskuze a závěr
 
 
Seminář je určen pro: 
 
Úspěšné žadatele v rámci 1. výzvy PRV vyhlášené v termínu 31. 7. 2017 – 15. 8. 2017. 
  
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680
  
pozvánka ke stažení zde
Datum vložení: 24.10.2017
Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k výzvě

MAS PLOŠTINA – PODPORA ZAMĚSTNANOSTI – I
č. 173/03_16_047/CLLD_16_01_091 (OPZ) v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ploština.

 
který se uskuteční
 
v úterý 31.10.2017, od 14:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
 1. Zahájení semináře 
 2. Představení výzvy 
 3. Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 4. Proces hodnocení a výběru projektů
 5. Diskuze a závěr 
 
 
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680
  
pozvánka ke stažení zde
Datum vložení: 25.09.2017
Seznam vybraných žádostí v I. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 naleznete zde.
Datum vložení: 18.09.2017

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 18. 9. 2017 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva bude zaměřena na podporu zaměstnanosti.


Datum zahájení sběru žádostí je 18.9.2017.

 

K výzvě proběhne seminář o jehož konání vás budeme s předstihem informavat na našich webových stránkách. Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

 

Bližší informace o výzvě naleznete v menu Výzvy OPZ 2014-2020 > 1. výzva OPZ

Datum vložení: 18.08.2017
Seznam přijatých žádostí I. výzva v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 naleznete zde.
Datum vložení: 26.07.2017
prezentaci ze semináře k 1. výzvě (v oblasti PRV) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020 si můžete stáhnout v sekci Výzvy PRV 2014-2020 > 1. výzva PRV v části ostatní dokumetny nebo pod odkazem zde
Datum vložení: 17.07.2017
Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář k 1. výzvě (v oblasti PRV)
v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020
 
který se uskuteční
 
v pátek 21.7.2017, od 13:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
 1. Úvod ke Strategii SCLLD 
 2. Představení 1. Výzvy MAS Ploština
 3. Fiche č.1 - Podpora malých a středních podniků 
 4. Fiche č.2 - Investice do lesnických technologií 
 5. Fiche č.3 - Investice do zemědělských podniků 
 6. Fiche č.4 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 7. Zpracování a podání Žádost o dotaci na MAS 
 8. Hodnocení a výběr projektů a další administrace projektu 
 9. Diskuze 
 
 
Seminář je určen pro: 
 
Zemědělce, malé a střední podnikatele, začínající podnikatele, vlastníky lesů, kteří plánují podat žádost o dotaci v termínu 31. 7. 2017 – 15. 8. 2017. 
  
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680
  
pozvánka ke stažení zde

<< <  Stránka 3 z 16  > >>