Aktuality

<< <  Stránka 3 z 15  > >>

Datum vložení: 18.08.2017
Seznam přijatých žádostí I. výzva v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 naleznete zde.
Datum vložení: 26.07.2017
prezentaci ze semináře k 1. výzvě (v oblasti PRV) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020 si můžete stáhnout v sekci Výzvy PRV 2014-2020 > 1. výzva PRV v části ostatní dokumetny nebo pod odkazem zde
Datum vložení: 17.07.2017
Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář k 1. výzvě (v oblasti PRV)
v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020
 
který se uskuteční
 
v pátek 21.7.2017, od 13:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
  1. Úvod ke Strategii SCLLD 
  2. Představení 1. Výzvy MAS Ploština
  3. Fiche č.1 - Podpora malých a středních podniků 
  4. Fiche č.2 - Investice do lesnických technologií 
  5. Fiche č.3 - Investice do zemědělských podniků 
  6. Fiche č.4 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  7. Zpracování a podání Žádost o dotaci na MAS 
  8. Hodnocení a výběr projektů a další administrace projektu 
  9. Diskuze 
 
 
Seminář je určen pro: 
 
Zemědělce, malé a střední podnikatele, začínající podnikatele, vlastníky lesů, kteří plánují podat žádost o dotaci v termínu 31. 7. 2017 – 15. 8. 2017. 
  
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail plostina@seznam.cz, nebo tel. 776 160 680
  
pozvánka ke stažení zde
Datum vložení: 17.07.2017

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 17. 7. 2017 výzvu č. 1 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 1. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 21. července 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnost MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole.

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažery MAS.

Dne 19. 5. 2017 se ředitelé našich základních a mateřských škol a zřizovatelé ZŠ a MŠ zúčastnili exkurze Za příklady dobré praxe v rámci projektu MAP ORP Valašské Klobouky, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000622

V rámci exkurze jsme navštíli ZŠ Březová, ZŠ Kunovice a krásnou zahradu v MŠ Babice.

 

Ve dnech 20. – 21. dubna 2017 se uskutečnil pro starosty a starostky mikroregionu Jižní Valašsko společný výjezd do mikroregionu Mikulovsko, kde byli přizváni i zástupci MAS Ploština, z.s.

 

Zástupci našich obcí navštívili obec Klentnice, kde je čekala prezentace mikroregionu Mikulovsko, dále např. absolvovali výšlap na Stolovou horu s průvodcem CHKO Pálava, Archeopark Pavlov, návštěva obcí Horní Věstonice a města Mikulov, kde se seznámili s příklady dobré praxe – postupy, aktivitami, které zde byly úspěšně realizovány a můžou se stát příkladem k řešení obdobných problémů na našem území.

 

Datum vložení: 05.04.2017

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění následujícího online dotazníku, který bude sloužit jako podklad k diplomové práci a zabývá se tématem - Cestovní ruch Zlínského kraje.

 

 

Zde je odkaz na dotazník: http://www.pocitovemapy.cz/cestovni-ruch-zlinsky-kraj/

Datum vložení: 04.04.2017
Datum vložení: 16.03.2017

Ve středu 15. března se ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru sešli starostové obcí mikroregionu Jižní Valašsko, kde Ing. Hana Častulíková informovala představitele obcí a měst o průběhu realizace MAP ORP VK.

Nejvíce se starostové zajímali o aktualizaci strategického rámce, výzvě z IROP a šablonách pro MŠ a ZŠ. Dále byl dohodnut termín exkurze pro zřizovatele a ředitele základních a mateřských škol.

<< Předchozí  Stránka 3 z 15  Další >>