Aktuality

<< <  Stránka 3 z 15  > >>

Dne 19. 5. 2017 se ředitelé našich základních a mateřských škol a zřizovatelé ZŠ a MŠ zúčastnili exkurze Za příklady dobré praxe v rámci projektu MAP ORP Valašské Klobouky, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000622

V rámci exkurze jsme navštíli ZŠ Březová, ZŠ Kunovice a krásnou zahradu v MŠ Babice.

 

Ve dnech 20. – 21. dubna 2017 se uskutečnil pro starosty a starostky mikroregionu Jižní Valašsko společný výjezd do mikroregionu Mikulovsko, kde byli přizváni i zástupci MAS Ploština, z.s.

 

Zástupci našich obcí navštívili obec Klentnice, kde je čekala prezentace mikroregionu Mikulovsko, dále např. absolvovali výšlap na Stolovou horu s průvodcem CHKO Pálava, Archeopark Pavlov, návštěva obcí Horní Věstonice a města Mikulov, kde se seznámili s příklady dobré praxe – postupy, aktivitami, které zde byly úspěšně realizovány a můžou se stát příkladem k řešení obdobných problémů na našem území.

 

Datum vložení: 05.04.2017

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění následujícího online dotazníku, který bude sloužit jako podklad k diplomové práci a zabývá se tématem - Cestovní ruch Zlínského kraje.

 

 

Zde je odkaz na dotazník: http://www.pocitovemapy.cz/cestovni-ruch-zlinsky-kraj/

Datum vložení: 04.04.2017
Datum vložení: 16.03.2017

Ve středu 15. března se ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru sešli starostové obcí mikroregionu Jižní Valašsko, kde Ing. Hana Častulíková informovala představitele obcí a měst o průběhu realizace MAP ORP VK.

Nejvíce se starostové zajímali o aktualizaci strategického rámce, výzvě z IROP a šablonách pro MŠ a ZŠ. Dále byl dohodnut termín exkurze pro zřizovatele a ředitele základních a mateřských škol.

Datum vložení: 08.02.2017

Dne 6. února 2017 jsme obdrželi věcné hodnocení ŘO žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020 s hodnocením "ano s výhradou"

 

Nyní máme 20 pracovních dnů na zapracování připomínek a odeslání zpět na řídící orgán.

 

Datum vložení: 02.02.2017

Dne 2. 2. 2017 byl Řídícím výborem MAP ORP Valašské Klobouky schválen Strategický rámec, více viz Výstupy projektu.

Strategický rámec obsahuje investiční záměry ZŠ, MŠ a ostatních subjektů působících ve vzdělávání.

Strategický rámec bude aktualizován v srpnu 2017.

Své investiční i neivestiční záměry můžete průběžně zasílat na plostina@seznam.cz.

Datum vložení: 10.12.2016

V úterý 6.12.2016 se v Zašové setkali členové certifikační komise regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ, aby posoudili výrobky nových zájemců, kteří se ucházeli o přidělení tohoto prestižního ocenění.

  

Komise vybrala celkem 13 výrobků, jejichž výrobci budou moci používat značku PRAVÉ VALAŠSKÉ. Jedná se např. o Panenky a betlémy z kukuřičného šustí paní Eliášové z Hovězí, Vlněné ponožky nebo mlýnské a pekařské výrobky z Pekárny u Mlýna.

Dalšími zajímavými výrobky, které se nyní mohou pyšnit ochrannou známkou PRAVÉ VALAŠSKÉ, je Zmrzlina z čerstvých surovin bez umělých přísad z Rožnovského pivovaru, a to pivní zmrzlinaperníková zmrzlina a kozí zmrzlina, která je dělaná z ingrediencí pocházejících z kozí farmy Zerlina, která je také držitelem značky Pravé Valašské.

 

Aby žadatelé získali nárok na používání značky PRAVÉ VALAŠSKÉ, museli certifikační komisi přesvědčit o tradici výroby, využití místních surovin, podílu ruční práce, sounáležitosti produktu s regionem Valašska a v neposlední řadě také o jeho kvalitě.

 

Regionální ochranná známka PRAVÉ VALAŠSKÉ se tímto rozrostla o další zajímavé výrobky, kdy již k tomuto datu certifikovala celkem 67 výrobců či jejich produktů.

Datum vložení: 17.10.2016

Dne 25. srpna 2016 jsme obdrželi Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020, kterou jsme odeslali dne 30. března 2016.

 

Připomínky z Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jsme zapracovali a odeslali zpět a dne 17. října splnila strategie podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti.

 

Nyní budeme očekávat připomínky z věcného hodnocení strategie.

<< Předchozí  Stránka 3 z 15  Další >>