Aktuality

<< <  Stránka 3 z 14  > >>

Datum vložení: 16.03.2017

Ve středu 15. března se ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru sešli starostové obcí mikroregionu Jižní Valašsko, kde Ing. Hana Častulíková informovala představitele obcí a měst o průběhu realizace MAP ORP VK.

Nejvíce se starostové zajímali o aktualizaci strategického rámce, výzvě z IROP a šablonách pro MŠ a ZŠ. Dále byl dohodnut termín exkurze pro zřizovatele a ředitele základních a mateřských škol.

Datum vložení: 08.02.2017

Dne 6. února 2017 jsme obdrželi věcné hodnocení ŘO žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020 s hodnocením "ano s výhradou"

 

Nyní máme 20 pracovních dnů na zapracování připomínek a odeslání zpět na řídící orgán.

 

Datum vložení: 02.02.2017

Dne 2. 2. 2017 byl Řídícím výborem MAP ORP Valašské Klobouky schválen Strategický rámec, více viz Výstupy projektu.

Strategický rámec obsahuje investiční záměry ZŠ, MŠ a ostatních subjektů působících ve vzdělávání.

Strategický rámec bude aktualizován v srpnu 2017.

Své investiční i neivestiční záměry můžete průběžně zasílat na plostina@seznam.cz.

Datum vložení: 10.12.2016

V úterý 6.12.2016 se v Zašové setkali členové certifikační komise regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ, aby posoudili výrobky nových zájemců, kteří se ucházeli o přidělení tohoto prestižního ocenění.

  

Komise vybrala celkem 13 výrobků, jejichž výrobci budou moci používat značku PRAVÉ VALAŠSKÉ. Jedná se např. o Panenky a betlémy z kukuřičného šustí paní Eliášové z Hovězí, Vlněné ponožky nebo mlýnské a pekařské výrobky z Pekárny u Mlýna.

Dalšími zajímavými výrobky, které se nyní mohou pyšnit ochrannou známkou PRAVÉ VALAŠSKÉ, je Zmrzlina z čerstvých surovin bez umělých přísad z Rožnovského pivovaru, a to pivní zmrzlinaperníková zmrzlina a kozí zmrzlina, která je dělaná z ingrediencí pocházejících z kozí farmy Zerlina, která je také držitelem značky Pravé Valašské.

 

Aby žadatelé získali nárok na používání značky PRAVÉ VALAŠSKÉ, museli certifikační komisi přesvědčit o tradici výroby, využití místních surovin, podílu ruční práce, sounáležitosti produktu s regionem Valašska a v neposlední řadě také o jeho kvalitě.

 

Regionální ochranná známka PRAVÉ VALAŠSKÉ se tímto rozrostla o další zajímavé výrobky, kdy již k tomuto datu certifikovala celkem 67 výrobců či jejich produktů.

Datum vložení: 17.10.2016

Dne 25. srpna 2016 jsme obdrželi Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020, kterou jsme odeslali dne 30. března 2016.

 

Připomínky z Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jsme zapracovali a odeslali zpět a dne 17. října splnila strategie podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti.

 

Nyní budeme očekávat připomínky z věcného hodnocení strategie.

Datum vložení: 01.09.2016

Od 1. 9. 2016 až do 31. 8. 2018 je MAS Ploština, z.s. realizátorem projektu Místní akční plán ORP Valašské Klobouky, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000622.

 

Výstupem projektu bude vytvoření MAP – strategického dokumentu

Výše finanční podporu EU (85 %): 2 290 626,24 Kč

Výše národní finanční podpory – státní rozpočet (15 %): 424 228,18

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Datum vložení: 16.05.2016

Zástupkyně MAS Ploština, z.s. se na začátku května zúčastnila studijně poznávací cesty do Europarlamentu ve Štrasburku. S ostatními účastníky této cesty navštívili Radu Evropy, Evropský parlament, tribunu na zasedání Evropského parlamentu a také vyhlášenou vinnou stezku Riquewihr. V Evropském parlamentu proběhla beseda s JUDr. Stanislavem Polčákem.

 

Dne 30. března 2016 byla odeslána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014-2020.

 

Strategie představuje střednědobý ucelený strategický dokument platný do 31. 12. 2023, který je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech a vytváření sítí. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života, posílení ekonomické stability území a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Ploština.

 

Strategie je tedy hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS Ploština v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). SCLLD bude implementováno prostřednictvím 4 operačních programů: Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační program zaměstnanost a Operační program životní prostředí.

Datum vložení: 04.04.2016

Valná hromada, která se konala dne 23.3.2016, schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020, která je stěžejním dokumentem pro čerpání dotací v novém programovém období prostřednictvím MAS. Finální verzi strategie naleznete zde.

 

 

Pracovníci MAS Ploština, z. s. ke konci měsíce března podala svou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje k zhodnocení a schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj. Po schválení této strategie bude moci MAS vyhlašovat první výzvy.

Datum vložení: 02.04.2016

Na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne 23.3.2016 oznamujeme, že MAS Ploština, z.s. přijala 2 nové členy do skupiny Podnikatelé a zemědělci a Občanská sdružení a spolky:

Mgr. Zdeněk Miklas - soukromý zemědělec

Klub lyžařů Valašské Klobouky zastoupený panem Karlem Lysákem

<< Předchozí  Stránka 3 z 14  Další >>