Aktuality

<< <  Stránka 2 z 16  > >>

Datum vložení: 26.09.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 26. 9. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Sociální podnikání.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 26. 9. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 4. 1. 2019 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 4. výzva IROP 

Datum vložení: 17.09.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 17. 9. 2018 dvě výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzvy jsou zaměřeny na:


 • podporu sociálního podnikání
 • podporu sociálních služeb


Datum zahájení sběru žádostí je 17. 9. 2018.

 

K výzvým proběhne seminář o jehož konání vás budeme s předstihem informavat na našich webových stránkách. Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

 

Bližší informace o výzvě naleznete v menu Výzvy OPZ 2014-2020 > 3. výzva OPZ - výzva zaměřena na podporu sociálních služeb a Výzvy OPZ 2014-2020 > 4. výzva OPZ - výzva zaměřena na podporu sociálního podnikání.

Datum vložení: 05.09.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 5. 9. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na Infrastrukturu pro základní školy.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 5. 9. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 30. 11. 2018 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 3. výzva IROP 

Datum vložení: 13.07.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 13. 7. 2018 výzvu v rámci operačního programu životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu na nelesní půdě  zahrnující: 

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, 
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 13. 7. 2018

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 7. 2018


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2018, 20:00

 

Více informací v menu Výzvy OPŽP > 1. výzva OPŽP

Datum vložení: 04.05.2018
Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář pro úspěšné žadatele k 2. výzvě (v oblasti PRV)
v rámci realizace 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020
 
který se uskuteční
 
v pátek 11.5.2018 od 15:00 hodin
 
v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)

Program:
 1.  Zahájení semináře 
 2. Administrace na RO SZIF
 3. Veřejné zakázky / cenový marketing
 4. Žádost o změnu / platbu
 5. Dohoda o poskytnutí dotace
 6. Předání žádosti o dotaci a příloh
 7. Diskuze a závěr
 
 
Seminář je určen pro: 
 
Úspěšné žadatele v rámci 2. výzvy PRV vyhlášené v roce 2018
  
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail l.castulikova@seznam.cz, nebo tel. 724 704 366.
  
 
Datum vložení: 11.04.2018
Seznam vybraných žádostí v II. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 naleznete zde.

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 26. 2. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu sociálního bydlení.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 26. 2. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 3. 4. 2018 16:00 hodin.

 

Seminář pro žadatele proběhne 8.3.2018 v 15:00.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 2. výzva IROP 

Datum vložení: 23.02.2018

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 23. 2. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na zvyšování bezpečnosti.

 

Datum zahájení sběru žádostí je 23. 2. 2018.


Datum ukončení sběru žádostí je 29. 3. 2018 16:00 hodin.

 

Seminář pro žadatele proběhne 8.3.2018 ve 13:00.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 1. výzva IROP 

Datum vložení: 22.02.2018
Seznam přijatých žádostí v II. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 naleznete zde.
Datum vložení: 18.01.2018

POZVÁNKA

 

 

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář k 2. výzvě (v oblasti PRV)

v rámci realizace

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ploština pro období 2014 - 2020

 

který se uskuteční

 

ve čtvrtek 25. 1. 2018, od 14:00 hodin

 

v zasedací místnosti MAS Ploština, z. s., Vysoké Pole 118, 763 25

(budova obecního úřadu, 1. patro)

 

 

Program:

 1. Představení 2. Výzvy MAS Ploština
  1. Fiche č.1 - Podpora malých a středních podniků
  2. Fiche č.3 - Investice do zemědělských podniků
  3. Fiche č.4 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  4. Zpracování a podání Žádost o dotaci na MAS
  5. Hodnocení a výběr projektů a další administrace projektu
  6. Diskuze

  

Seminář je určen pro:

 

Zemědělce, malé a střední podnikatele, začínající podnikatele, kteří plánují podat žádost o dotaci v termínu 29. 1. 2018 – 15. 2. 2018.

 

 

Svoji účast prosím potvrďte na e-mail l.castulikova@seznam.cz, nebo tel. 724 704 366

 

Pozvánka ke stažení zde

<< <  Stránka 2 z 16  > >>