Aktuality

<< <  Stránka 2 z 19  > >>

Datum vložení: 08.02.2021
Prezentace ze semináře k PRV - 6. výzva je k dispozici zde
Datum vložení: 27.01.2021

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 27. 1. 2021 výzvu č. 6 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 6. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 4. února 2021 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole. S ohledem na nařízení vlády může seminář proběhnout online.

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažerem MAS Petrem Machů nebo  manažerkou MAS Lenkou Častulíkovou.

Datum vložení: 13.10.2020

Místní akční skupina Ploština, z.s. oznamuje, že seminář k 10. výzvě IROP se z důvodu aktuálních vládních nařízení přesouvá do virtuální místnosti. Všem přihlášeným byly zaslány informace ke vstupu do místnosti. V případě, že ještě nejste na seminář přihlášeni, učiňte tak do 15.10.2020 do 12:00 hodin. Ostatní náležitosti zůstávají beze změny.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail petrmachu (at) seznam.cz, nebo tel. 776 160 680

 

 

Datum vložení: 03.10.2020

Místní akční skupina Ploština, z.s. Vás zve na seminář
pro žadatele k 10. výzvě v rámci IROP 

 

který se uskuteční ve čtvrtek  15. 10. 2020, od 13:00 hodin

v zasedací místnosti MAS Ploština, z.s., Vysoké Pole 118, 763 25
(budova obecního úřadu, 1. patro)


Program:

 • Zahájení semináře 
 • Představení výzvy
 • Podání žádosti o podporu v systému MS 2014+ 
 • Proces hodnocení a výběru projektů
 • Diskuze a závěr Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mail petrmachu (at) seznam.cz, nebo tel. 776 160 680

 

 

Datum vložení: 02.10.2020

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 2. 10. 2020 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na sociální podnikání

 

Datum zahájení sběru žádostí je 2. 10. 2020.


Datum ukončení sběru žádostí je 5. 11. 2020 16:00 hodin.

 

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

 

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

 

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Všechny potřebné dokumenty získáte v záložce Výzvy IROP 2014-2020 > 10. výzva IROP

Co budete potřebovat: počítač, notebook s mikrofonem a kamerou – budeme rádi, když s námi budete diskutovat. Není to však podmínkou a můžete nás klidně jen poslouchat a mít mikrofon a kameru vypnutou.

Kde nás najdete: https://cesnet.zoom.us/j/97809895350

Kdy začínáme: 21.9.2020 v 16:00 začne webinář – prosím vstupte do „přednáškové“ online místnosti 10 minut předem

Jak se do místnosti dostanu? – nemusíte nic stahovat, stačí kliknout na odkaz

 1. Kliknu na odkaz: https://cesnet.zoom.us/j/97809895350
 2. Klikněte na joint from your browser – Připojit se ve svém prohlížeči (může se stát, že nejdřív musíte kliknout na launch meeting a pak se Vám teprve objeví joint from your browser)
 3. Napište jméno a opište text v rámečku
 4. Odsouhlaste I Agree
 5. Chviličku počkejte, než Vás pustíme do místnosti
 6. HOTOVO
 7. Zkontrolujte si ikonky vlevo dole – audio, video, můžete klidně i chatovat
 8. Odhlásíte se červeným tlačítkem Leave – odejí
Datum vložení: 06.03.2020

MAS Ploština, z.s. oznamuje změny v 9. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Ploština – IROP – 9. výzva - Bezpečnost dopravy“.

 

Změna výše alokace výzvy MAS z 2 392 719 Kč na 2 862 739 Kč. Důvodem změny je rozhodnutí Programového výboru MAS Ploština ze dne 27. 2. 2020 o navýšení  alokace výzvy na částku 2 862 739 Kč.

Datum vložení: 28.02.2020

MAS Ploština, z. s. vyhlašuje dne 28. 2. 2020 výzvu č. 5 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Ploština pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. Všechny potřebné dokumenty získaté v záložce Výzvy PRV 2014-2020 > 5. výzva PRV nebo pod odkazem zde.

 

Seminář pro žadatele proběhne 11. března 2020 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MAS Ploština (1. patro), Vysoké Pole 118  - budova obecního úřadu Vysoké Pole.

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažerkou MAS Lenkou Častulíkovou.

Datum vložení: 19.11.2019

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 19. 11. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na výsadbu na nelesní půdě  zahrnující: 

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, 
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 19. 11. 2019

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  19. 11. 2019


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020, 12:00

 

Více informací v menu Výzvy OPŽP > 5. výzva OPŽP

Datum vložení: 19.11.2019

MAS Ploština, z. s. vyhlásila dne 19. 11. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prstředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD.

 

Výzva je zaměřena na realizaci ÚSES: 

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

a dále na protierozní opatření:

 

 • podpora opatření zamezujících vodní erozi
 1. opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
 2. stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
 3. preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 • podpora opatření zamezující větrné erozi
 1. obnova či zakládání větrolamů

 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 19. 11. 2019

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 11. 2019


Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020, 12:00

 


Více informací v menu Výzvy OPŽP > 4. výzva OPŽP

<< <  Stránka 2 z 19  > >>