Aktuality

<< <  Stránka 19 z 19

Dne 15.9.2011 se setkaly MASky Zlínského kraje v u nás , zasedání se konalo v budově Envi centra ve Vysokém Poli. Předmětem jednání byla především vzájemná výměna zkušenosti z činnosti jednotlivých MAS. V rámci programu byly prezentovány výstupy společné propagace MAS ZK. Na závěr proběhla prezentace projektů realizovaných na našem území MAS Ploština.

 

Fotogalerie

Datum vložení: 31.08.2011
Mas Ploština získala podporu na oba dva projekty spolupráce, do kterých jsme byli zapojeni, v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova. Naše projekty patří mezi 32 úspěšných projektů spolupráce, které byly vybrány hodnotitelskou komisí z celkového počtu 50 zaregistrovaných projektů.


Spolu s MAS Hornolidečsko, MAS Ploština, MAS KLS, MAS Valašsko – Horní Vsacko a MAS Rožnovsko budeme realizovat projekt „Síťování místních výrobku na Valašsku“.

A v rámci projektu „TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ!“ chceme spolu s MAS Vizovicko a Slušovicko a MAS Luhačovské Zálesí navázat na úspěšnou první etapu projektu Trnková stezka a podporovat tak i nadále rozvoj turistiky v těchto oblastech.
Datum vložení: 25.08.2011

Dne 26.8.11 byla oficiálně vyhlášena 5. Výzva k předkládání projektů, a to pro Fichi 2 a Fichi 5.

 

Celková alokace je 2 439 155,- Kč a žádosti je možné předkládat v termínu 23.září - 26.září 2011 v kanceláři MAS Ploština.

 

Další informace naleznete v rubrice "Dotace -> 5. Výzva" popř. na následujícím odkazu

 

Dne 27.6.2011 byly na CP SZIF v Praze podány žádosti o dotaci na projekt spolupráce.
Projekt má název "Síťování místních produktů na Valašsku" a klade si za cíl vytvořit distribuční síť produktů vyrobených v regionu Valašsko. Jedná se především o produkty místních farem, ale také masné výrobky a další potravinářské výrobky. Do spolupráce je zapojeno celkem 6 místních akčních skupin z Valašska. Jsou to MAS Valašsko Horní Vsacko, MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS Ploština, Luhačovské Zálesí a MAS Hornolidečska. 

Další podaný projekt v rámci projektů spolupráce je TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ. Je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění vytvořeného produktu cestovního ruchu Trnková stezka. Záměrem projektu a celkovou idejí jeho tvůrců je podpora a zkvalitnění nekomerčního produktu cestovního ruchu na území Trnkové stezky. Územní působnosti Trnkové stezky teritorálně odpovídá území Jižního Valašska, specifické oblasti v rámci destinační oblasti Východní Morava. (Zlínský kraj), což je rovněž přibližné teritoriální vymezení 3 participovaných MAS (Mas Luhačovské Zálesi, Mas Vizovicko a Slušovicko a Mas Ploština).

Rozhodnutí o schválení podpory bude známo během podzimu roku 2011.
Datum vložení: 04.07.2011

Upozorňujeme všechny návštěvníky, že do sekce publicita byl přidán zpravodaj, který vyšel 30.6.2011. Zpravodaj byl také zaslán do vašich emailových schránek, pokud tomu tak není, tak neváhejte kontakovat kancelář MAS Ploština, popř. využít elektronickou poštu.

 

Doufáme že Vám bude zpravodaj zdrojem užitečných informací a rádi uvítáme vaše připomínky na jeho zkvalitnění.

 

 

Za MAS Ploština Lenka Častulíková

Datum vložení: 30.06.2011
Hodnocení MAS v roce 2011
V roce 2011 se uskuteční celostátní hodnocení MAS tak, že MAS nejprve do konce měsíce července vyplní dotazník pro MZe. Různé hodnotitelské komise již nebudou objíždět jednotlivé kraje jako v roce 2010, ale všechny MAS se budou během 15 dní prezentovat před jednou hodnotitelskou komisí, ve které budou zastoupeny minimálně tyto instituce: MZe, SZIF a NS MAS ČR. Za NS MAS budou přítomni 3 zástupci, kteří mají jeden hlas, který je podmíněn konsensuálním souhlasem. (Tyto zástupce zvolí výbor NS MAS v červenci.) Přítomni hodnocení musí být minimálně 2 zástupci NS MAS.

Postup přerozdělování bonusů v rámci alokace odhlasoval Monitorovací výbor. Každá skupina MAS (48 / 32 / 32+) má vlastní balík financí a každá skupina soutěží o peníze v rámci své skupiny.

HODNOCENÍ podpořených MAS v roce 2011

Z důvodu časové vytíženosti SZIF bude změna v organizaci kontroly vyplněných dotazníků MAS. Na začátku září (od 1. do cca 15. 9. 2011) budou probíhat veřejné prezentace MAS na MZe v délce cca 30 min. na MAS. Rozpis veřejných prezentací bude distribuován zároveň s dotazníky. Doporučený obsah prezentace bude uveřejněn a rozeslán na MAS začátkem srpna. Komise ohodnotí MAS dle bodů uvedených v dotazníku - záleží na MAS, zda dokáže při veřejné prezentaci obhájit nárokovaný počet bodů. Hodnotitelská komise si vyhrazuje právo provést případně i ověření v místě působnosti MAS.

Případné návštěvy budou probíhat do konce září. Výsledky hodnocení budou zveřejněny 10. 10. 2011.

Rozpis veřejných prezentací bude naplánován dle krajů a dle kategorií, ve kterých se MAS umístily v loňském roce. Nejprve se budou prezentovat MAS, které se umístily v nejlepší kategorii.

V naléhavých a odůvodněných případech si mohou MAS vyměnit termín prezentace (po domluvě mezi sebou). Změnu musí nahlásit minimálně týden před zahájením prezentací (obě MAS současně).

Prezentace se budou moci účastnit i další MAS jako pozorovatelé.

Bonus v alokaci bude určován na základě konkrétního počtu získaných bodů. Počet bodů bude sdělován pouze příslušné MAS. Zveřejněné výsledky hodnocení budou obsahovat pouze rozřazení MAS do čtyř skupin A-D, aby bylo možné srovnání MAS s hodnocením provedeným v roce 2010.
Datum vložení: 30.06.2011
Ve 4. výzvě MAS Ploština - realizace SPL nebyla podána žádná žádost o dotaci ze strany žadatelů
Datum vložení: 30.06.2011

Dnešním dnem 30.6.2011 přecházíme na zcela nový webový systém,  všechny důležité dokumenty se již zde nacházejí. Jestli se však z jekéhokoliv důvodu potřebujete dostat na starý web můžete využít odkazu v levé části webových stránek popř. využít následujícího odkazu. Z technických důvodů však bude okdaz funkční pouze do konce roku 2011

 

Z důvodu přechodu na nový systém se může stát, že nějaká sekce bude nedostupná. Jestli na nějakou narazíte, neváhejte a informujte kancelář MAS Ploština, která v nejkratším možném termínu zjedná nápravu.

<< Předchozí  Stránka 19 z 19